21/04/2024 02:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cổ ý
古意

Tác giả: Hàn Dũ - 韓愈

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 15/11/2007 07:21

 

Nguyên tác

太華峰頭玉井蓮,
開花十丈藕如船。
冷比雪霜甘比蜜,
一片入口沈痾痊。
我欲求之不憚遠,
青壁無路難夤緣。
安得長梯上摘實,
下種七澤根株連。

Phiên âm

Thái Hoá phong đầu ngọc tỉnh liên,
Khai hoa thập trượng ngẫu như thuyền.
Lãnh tỷ tuyết sương cam tỷ mật,
Nhất phiến nhập khẩu trầm kha thuyên.
Ngã dục cầu chi bất đạn viễn,
Thanh bích vô lộ nan di duyên.
An đắc trường thê thướng trích thực,
Hạ chủng thất trạch căn chu liên.

Dịch nghĩa

Sen trong giếng ngọc trên đầu núi Hoá,
Nở hoa mười trượng, ngó tựa thuyền.
Lạnh như tuyết sương ngọt như mật,
Ngậm một miếng bệnh trầm cũng khỏi.
Ta mong cầu khỏi sợ đường xa,
Sườn dốc xanh không có lối trèo.
Sao được thang dài leo lên hái,
Xuống trồng gốc sen trong bảy đầm.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Trên đỉnh Thái Hoa sen giếng ngọc,
Nở hoa mười trượng ngó như thuyền.
Lạnh như sương tuyết thơm như mật,
Ngậm một miếng này bệnh giảm thuyên.
Ta những cầu mong không quản ngại,
Quanh co sườn dốc chẳng đường liền.
Thang dài muốn có trèo lên hái,
Trồng hết bảy đầm chỉ thấy sen.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Dũ » Cổ ý