Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài thơ)
[1]

Dữ Giả Đảo nhàn du

Trung Quốc » Trung Đường » Trương Tịch
2 trả lời, 701 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 20/06/2014 15:31

Giả Đảo mộ

Trung Quốc » Vãn Đường » Lý Động
3 trả lời, 747 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 22/07/2014 00:27

Phóng ngôn

Trung Quốc » Nam Tống, Kim » Nguyên Hiếu Vấn
1 trả lời, 1204 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 27/12/2007 18:47

Tặng Giả Đảo

Trung Quốc » Trung Đường » Hàn Dũ
5 trả lời, 1295 lượt xem, 1 người thích
Do Phụng Hà gửi ngày 11/11/2010 06:11

Thu ký tòng huynh Giả Đảo

Trung Quốc » Vãn Đường » Vô Khả thiền sư
1 trả lời, 470 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 27/11/2016 12:30

Tống Giả Đảo quy Chung Hồn

Trung Quốc » Trung Đường » Diêu Hợp
3 trả lời, 805 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 13/12/2013 09:43

Trường Giang huyện kinh Giả Đảo mộ

Trung Quốc » Vãn Đường » Trịnh Cốc
2 trả lời, 1423 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 22/10/2006 20:36

Văn thiền ký Giả Đảo

Trung Quốc » Trung Đường » Diêu Hợp
3 trả lời, 1071 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 13/12/2007 18:40

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài thơ)
[1]
Tìm bài thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề:

Tác giả:

Nội dung:

Nguyên bản (thơ chữ Hán/tiếng nước ngoài):

Thể thơ:

Ngôn ngữ:

Nước:

Thời đại:

Bài trả lời:

Thể loại:

Tiêu đề:

Nội dung:

Tiêu chí phụ:

Từ khoá: Giả Đảo