Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (10 bài thơ)
[1]

Dữ Giả Đảo nhàn du

Trung Quốc » Trung Đường » Trương Tịch
3 trả lời, 1112 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 20/06/2014 15:31

Giả Đảo dục

Trung Quốc » Thanh » Ngô Ỷ
1 trả lời, 188 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 17/10/2021 14:49

Giả Đảo mộ

Trung Quốc » Vãn Đường » Lý Động
3 trả lời, 1091 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 22/07/2014 00:27

Giả Đảo thôi xao đồ

Trung Quốc » Nguyên » Lăng Vân Hàn
1 trả lời, 243 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 20/09/2021 21:56

Phóng ngôn

Trung Quốc » Nam Tống, Kim » Nguyên Hiếu Vấn
1 trả lời, 1628 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 27/12/2007 18:47

Tặng Giả Đảo

Trung Quốc » Trung Đường » Hàn Dũ
6 trả lời, 1950 lượt xem, 1 người thích
Do Phụng Hà gửi ngày 11/11/2010 06:11

Thu ký tòng huynh Giả Đảo

Trung Quốc » Vãn Đường » Vô Khả thiền sư
1 trả lời, 813 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 27/11/2016 12:30

Tống Giả Đảo quy Chung Hồn

Trung Quốc » Trung Đường » Diêu Hợp
3 trả lời, 1174 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 13/12/2013 09:43

Trường Giang huyện kinh Giả Đảo mộ

Trung Quốc » Vãn Đường » Trịnh Cốc
4 trả lời, 1802 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 22/10/2006 20:36

Văn thiền ký Giả Đảo

Trung Quốc » Trung Đường » Diêu Hợp
3 trả lời, 1479 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 13/12/2007 18:40

Trang trong tổng số 1 trang (10 bài thơ)
[1]
Tìm bài thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề:

Tác giả:

Nội dung:

Nguyên bản (thơ chữ Hán/tiếng nước ngoài):

Thể thơ:

Ngôn ngữ:

Nước:

Thời đại:

Bài trả lời:

Thể loại:

Tiêu đề:

Nội dung:

Tiêu chí phụ:

Từ khoá: Giả Đảo