賈島墓

一第人皆得,
先生豈不銷。
位卑終蜀士,
詩絕占唐朝。
旅葬新墳小,
魂歸故國遙。
我來因奠灑,
立石用為標。

 

Giả Đảo mộ

Nhất đệ nhân giai đắc,
Tiên sinh khởi bất tiêu.
Vị ti chung Thục sĩ,
Thi tuyệt chiếm Đường triều.
Lữ táng tân phần tiểu,
Hồn quy cố quốc diêu.
Ngã lai nhân điện sái,
Lập thạch dụng vi tiêu.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Một khoa ai cũng đạt thành
Tiên sinh nấu sử sôi kinh chưa tròn
Về làm Thục sĩ phận mòn
Nhưng thơ trác tuyệt héo hon Đường triều
Mồ chôn đất khách quạnh hiu
Hồn về nước cũ núi đèo xa xôi
Nhân qua, rưới rượu chia phôi
Dựng đá làm mốc lòng tôi nhớ người

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Người ta thi một lần đã đậu
Ông há không sử nấu kinh sôi
Sĩ đất Thục, quan nhỏ thôi
Nhưng thơ nổi tiếng Đường đời cừ khôi
Mồ mới chôn quê người nhỏ bé
Hồn bay về quê phía xa xăm
Tôi nhân rưới rượu ghé thăm
Đá khuân dựng mốc đặng nhằm thay bia.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Người thi một lần đã đỗ
Ông khổ nấu sử không sôi
Sĩ đất Thục, quan nhỏ thôi
Thơ triều Đường ông rất nổi.
Đất khách thấp tè mộ mới
Hồn về quê cũ xa xôi
Viếng mồ kính dâng rượu rưới
Khuân đá dựng mốc bia người.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời