Côn trùng kêu suốt chiều rỉ rả
Em lặng ngồi tĩnh toạ Tây Lâm
Nghe mưa rơi suốt năm canh
Sáng ra thấy lá rụng thành đống cao
Ngày trước khổ lao đao tâm bệnh
Toan ẩn cư ở Động Đình hồ
Việc này anh định tự lo
Từ từ cũng tới bờ hồ ngày nay

tửu tận tình do tại