Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/03/2014 13:51

繡嶺宮詞

春日遲遲春草綠,
野棠開盡飄香玉。
繡嶺宮前鶴髮翁,
猶唱開元太平曲。

 

Tú Lĩnh cung từ

Xuân nhật trì trì xuân thảo lục,
Dã đường khai tận phiêu hương ngọc.
Tú lĩnh cung tiền hạc phát ông,
Do xướng Khai Nguyên “Thái bình khúc”.

 

Dịch nghĩa

Mặt trời lặn từ từ, cỏ xuân còn xanh,
Cây đường hoang đã ra hết hoa, cánh hoa ngọc thơm bay.
Trước cung Tú Lĩnh có ông già đầu bạc,
Còn hát bài “Thái bình khúc” đời Khai Nguyên.


Tú Lĩnh cung chỉ Hoa Thanh cung do Đường Minh Hoàng cho xây dựng làm nơi hưởng lạc với Dương Quý Phi trên núi Ly Sơn, ở phía nam huyện Lâm Đồng, tỉnh Thiểm Tây. Núi có hai đỉnh cao tên là Tú Lĩnh đông và Tú Lĩnh tây.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mặt trời lặn chậm cỏ xuân xanh
Đường dại ra hoa cánh rụng bừa
Cung Tú Lĩnh nay ông tóc bạc
Hãy còn hát khúc “Thái bình” xưa

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Trời lặn chậm cỏ xuân xanh biếc
Hoa đường hoang nở hết, hương nồng
Trước Tú Lĩnh, bạc đầu ông
«Thái bình» còn hát, nặng lòng Khai Nguyên.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời