05/07/2022 16:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giả Đảo mộ
賈島墓

Tác giả: Lý Động - 李洞

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/07/2014 00:27

 

Nguyên tác

一第人皆得,
先生豈不銷。
位卑終蜀士,
詩絕占唐朝。
旅葬新墳小,
魂歸故國遙。
我來因奠灑,
立石用為標。

Phiên âm

Nhất đệ nhân giai đắc,
Tiên sinh khởi bất tiêu.
Vị ti chung Thục sĩ,
Thi tuyệt chiếm Đường triều.
Lữ táng tân phần tiểu,
Hồn quy cố quốc diêu.
Ngã lai nhân điện sái,
Lập thạch dụng vi tiêu.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Một khoa ai cũng đạt thành
Tiên sinh nấu sử sôi kinh chưa tròn
Về làm Thục sĩ phận mòn
Nhưng thơ trác tuyệt héo hon Đường triều
Mồ chôn đất khách quạnh hiu
Hồn về nước cũ núi đèo xa xôi
Nhân qua, rưới rượu chia phôi
Dựng đá làm mốc lòng tôi nhớ người

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Động » Giả Đảo mộ