別房太尉墓

他鄉復行役,
駐馬別孤墳。
近淚無干土,
低空有斷雲。
對棋陪謝傅,
把劍覓徐君。
唯見林花落,
鶯啼送客聞。

 

Biệt Phòng thái uý mộ

Tha hương phục hành dịch,
Trú mã biệt cô phần.
Cận lệ vô can thổ,
Đê không hữu đoạn vân.
Đối kỳ bồi Tạ phó,
Bả kiếm mịch Từ quân.
Duy kiến lâm hoa lạc,
Oanh đề tống khách văn.

 

Dịch nghĩa

Ta đi công cán nơi quê người
Dừng ngựa giã từ nấm mồ lẻ loi
Gần nước mắt, không có đất khô ráo
Dưới vòm trời có những đám mây rời rạc
Đánh cờ với Tạ phó
Mang gươm tìm Từ quân
Chỉ thấy hoa rừng rụng
Nghe oanh hót tiễn đưa người


(Năm 765)

Phòng thái uý tức Phòng Quản 房琯, không rõ giữ chức gì rồi năm Chí Đức thứ 2 (757) bị Đường Túc Tông biếm làm thứ sử Phần châu rồi Tấn châu. Đỗ Phủ đứng ra can gián nên cũng bị tội. Năm Bảo Ứng thứ 2 (763), Phòng Quản lại được gọi về làm hình bộ thượng thư thì dọc đường bị ốm, chết âm thầm trong một phòng dành cho sư sãi ở Lãng châu, được truy tặng chức thái uý. Hai năm sau (765), Đỗ Phủ đi qua Lãng châu ghé thăm mộ.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (10 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Lại ra miền đất khách
Dừng ngựa giã cô phần
Mây ủ dăng trời thấp
Đất hoen ướt lệ gần
Đánh cờ hầu Tạ Truyện
Mang kiếm viếng Tạ Quân
Chỉ thấy hoa rừng rụng
Con oanh hót tiễn chân


Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Ta đi công cán đến quê người
Dừng ngựa giã từ mộ lẻ loi
Nước mắt nhạt nhoà bờ đất ướt
Vòm trời đứt đoạn đám mây trôi
Mang gươm tìm viếng Từ Quân vắng
Bồi tiếp tượng kỳ Tạ Truyện thôi
Chỉ thấy hoa rừng rơi lả chả
Lặng nghe oanh hót tiễn đưa người.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Xa quê lại trẩy dịch,
Mộ viếng, ngựa dừng chân.
Gần lệ, đất không ráo,
Mây chia lưng lửng tấng.
Đấu cờ tiếp Tạ Phó,
Cắp kiếm thăm Từ Quân.
Chỉ thấy hoa rừng rụng,
Tiễn người, oanh hót rân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Thái Trọng Lai

Tha hương kèm nhiệm vụ,
Dừng ngựa biệt mộ ông.
Đất trước mộ ướt đẫm,
Trời mây vài mớ bông.
Đấu cờ hầu Tạ phó,
Cầm kiếm tìm Từ quân.
Chỉ thấy hoa rừng rụng,
Tiếng oanh tiễn khách xong.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Đi hành dịch xa quê, tôi lại,
Dừng ngựa đây, xuống lạy mộ trơ.
Cúi đầu khóc nấm đất khô,
Ngửng lên mây bạc lững lờ ngừng bay.
Được hầu ngài bên cờ thủa nọ,
Kiếm giờ đây để đó tặng ai.
Rừng dày, hoa rụng tả tơi,
Oanh kêu tiễn khách bên tai gợi sầu.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Lại đi công vụ xa vời,
Nấm mồ đơn lẻ: ngựa, người đứng im.
Chưa khô, đất lệ còn in,
Bầu trời thấp xuống, mây liền tan đi.
Cờ, hầu Tạ Truyện có khi,
Từ Quân, đến viếng, kiếm thì dắt lưng.
Thấy hoa rơi rụng trong rừng,
Nghe oanh tiễn khách vang lừng bên tai...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Quê người, vẫn lết chân.
Mộ vắng, ngựa tới gần
Đất khô, lệ thấm ướt,
Trời quang, đám mây tàn.
Đánh cờ tiếp Tạ phó,
Treo kiếm gửi Từ quân.
Chỉ thấy hoa rừng rụng,
Tiễn khách oanh hót ran.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Việc công nơi chốn quê người
Dừng cương bên nấm mộ côi giã từ
Lệ tràn thấm đất chẳng khô
Mây giăng lớp lớp âm u đất trời
Đánh cờ hầu Tạ Truyện chơi
Mang gươm lại đến viếng người Từ Quân
Bời bời rụng cánh hoa hồng
Nghe chim oanh hót bâng khuâng tiễn người

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Lại đi công tác vùng xa lạ
Dừng ngựa giã từ mộ bạn ta
Dòng lệ khôn ngăn rơi ướt đất
Đám mây lẻ tẻ chân trời xa
Hầu cờ Tạ Phó tài nghiêng ngửa
Tặng kiếm Từ Quân cũng từng qua
Chỉ thấy hoa rừng rơi lác đác
Chim oanh như hót tiễn chào ta.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ta đi công cán chốn quê người,
Dừng ngựa giã từ mồ lẻ loi,
Nước mắt gần không cho đất ráo,
Vòm trời có những đám mây rời.
Đánh cờ Tạ phó cùng hầu chuyện,
Mang kiếm Từ quân đến mộ thôi.
Chỉ thấy hoa rừng cùng lá rụng,
Nghe oanh ca hót tiễn đưa người.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời