次潼關先寄張十二閣老使君

荊山已去華山來,
日照潼關四扇開。
刺吏莫辭迎候遠,
相公新破蔡州回。

 

Thứ Đồng Quan tiên ký Trương thập nhị các lão sứ quân

Kinh sơn dĩ khứ, Hoa Sơn lai,
Nhật chiếu Đồng Quan tứ phiến khai.
Thứ lại mạc từ nghinh hậu viễn,
Tướng công tân phá Sái Châu hồi.

 

Dịch nghĩa

Quân chiến thắng đã qua núi Kinh, sắp tới Hoa Sơn,
Đồng Quan nắng đẹp, bốn cửa ô rộng mở.
Quan thứ sử chớ từ chối việc nghênh đón đoàn quân,
Vì tể tướng cầm quân đã chiến thắng ở Sái Châu đang về.


Đồng Quan là huyện phía đông tỉnh Thiểm Tây. Trương thập nhị tức Trương Giả, thứ sử Hoa Sơn, bạn thân của tác giả. Lão sứ hay thứ sử, đều là chức quan trưởng châu. Năm 817, Bùi Độ đang làm tể tướng, được lệnh vua đem quân chinh phạt Ngô Nguyên Tế đang chiếm giữ Sái Châu mưu phản. Tác giả làm hành quân tư mã theo trong đoàn quân. Quân triều đình dẹp tan giặc tại Sái Châu, ca khúc khải hoàn trở về kinh đô. Khi qua Đồng Châu, tác giả làm bài này báo tin trước cho bạn đặng chuẩn bị đón tiếp đoàn quân chiến thắng sắp đi qua.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Qua núi Kinh, Hoa Sơn sắp tới
Thành Đồng Quan mở bốn cửa mừng
Nghênh quan xin chớ ngập ngừng
Sái Châu chiến thắng trên đường vinh quy

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Núi Kinh quân thắng tới Hoa Sơn,
Nắng đẹp Đồng Quan bốn cửa thông.
Thứ sử chớ từ quân đón tiếp,
Sái Châu thắng trận tướng về trông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Kinh Sơn đã vượt Hoa Sơn đến
Nắng chiếu Đồng Quan bốn cửa thông
Châu huyện chớ từ chờ đón tiếp
Tướng công vừa phá Sái Châu xong.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời