青青水中蒲其三

青青水中蒲,
葉短不出水。
婦人不下堂,
行子在萬里。

 

Thanh thanh thuỷ trung bồ kỳ 3

Thanh thanh thuỷ trung bồ,
Diệp đoản bất xuất thuỷ.
Phụ nhân bất hạ đường,
Hành tử tại vạn lý.

 

Dịch nghĩa

Cây cỏ bồ xanh xanh trong nước,
Lá ngắn không ra khỏi nước được.
Đàn bà không được ra khỏi nhà,
Người ra đi giờ xa muôn dặm

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Thị Bích Hải

Trong nước, cỏ bồ xanh,
Mãi trong nước ngâm mình.
Thiếp không ra khỏi cửa,
Chàng muôn dặm viễn hành.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Cỏ bồ xanh trong nước
Lá ngắn không nhô được.
Phụ nữ chẳng rời nhà
dặm xa chàng cất bước.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cỏ hương bồ xanh xanh trong nước
Lá ngắn nên mặt nước không nhô
Đàn bà không bước khỏi nhà
Khi chồng vạn dặm nơi xa chưa về.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Cây cỏ bồ xanh xanh
Mãi ngâm mình trong nước
Thiếp mãi ở tại nhà
Chàng còn muôn dặm bước

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cỏ bồ trong nước ánh xanh xanh,
Lá ngắn không ra khỏi nước nhanh.
Cô phụ không nên ra khỏi cửa,
Chàng xa muôn dặm cuộc trường hành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Nước xanh xanh có cỏ bồ
Lá ngắn mặt nước chẳng nhô được nào
Rời nhà thiếp liệu được sao
Chàng đi vạn dặm nơi nào tìm đây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời