折楊柳

豔陽二三月,
楊柳枝參差。
每逢雙燕子,
憶得別君時。
憶得別君時,
遺君珊瑚枕。
君行佳麗地,
何人薦君寢。
越女性如綿,
吳妓情似紙。
夫君浪子心,
吹作東西水。
前月父書來,
道君遊淮北。
今月見君字,
知作江南客。
江水自清流,
照君不照妾。

 

Chiết dương liễu

Diễm dương nhị tam nguyệt,
Dương liễu chi sâm si.
Mỗi phùng song yến tử,
Ức đắc biệt quân thì.
Ức đắc biệt quân thì,
Di quân san hô chẩm.
Quân hành giai lệ địa,
Hà nhân tiến quân tẩm.
Việt nữ tính như miên,
Ngô kỹ tình tự chỉ.
Phu quân lãng tử tâm,
Xuy tác đông tây thuỷ.
Tiền nguyệt phụ thư lai,
Đạo quân du Hoài Bắc.
Kim nguyệt kiến quân tự,
Tri tác Giang Nam khách.
Giang thuỷ tự thanh lưu,
Chiếu quân bất chiếu thiếp.

 

Dịch nghĩa

Trời đẹp tháng hai, tháng ba,
Những cành dương liễu chen nhau mọc.
Mỗi khi nhìn chim én bay từng cặp,
Thiếp lại buồn nhớ lúc xa chàng.
Thiếp buồn nhớ lúc xa chàng,
Tặng chàng chiếc gối san hô.
Chẳng hay những vùng đất tươi đẹp chàng đi qua,
Ai đưa chàng vào trong giấc ngủ.
Việt nữ tính như lụa,
Ngô kỹ tình tựa giấy.
Chàng lại có lòng lãng tử,
Như gió thổi đó đây trên mặt nước.
Tháng trước thư cha gửi về,
Nói rằng chàng hành quân qua Hoài Bắc.
Tháng này lại thấy chữ chàng,
Được biết chàng đang làm khách ở Giang Nam.
Nước sông vốn tự trong chảy,
Soi bóng chàng, chẳng soi bóng thiếp.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Tháng hai tháng ba trời đẹp,
Dương liễu dài ngắn đầy cành.
Mỗi nhìn song yến từng cặp,
Lại nhớ đến lúc xa anh.
Lại nhớ đến lúc xa anh,
Gối nằm san hô như cũ.
Những nơi đẹp đẽ anh qua,
Ai người tiến dâng giấc ngủ.
Ngô cơ tình giống tơ vướng.
Việt nữ dịu mềm như bông.
Lãng tử là cõi lòng anh,
Gió thổi nước xuôi tây đông.
Tháng trước thư cha gửi về,
Nói rằng anh chơi Hoài Bắc.
Tháng nầy thấy nét chữ anh,
Biết ở Giang Nam làm khách.
Nước sông tự chảy trong xanh,
Soi anh chứ không soi thiếp.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Trần Uyên

Bẻ một nhành dương liễu

Trời đẹp tháng hai, ba,
Cành dương liễu không đều mà mọc.
Mỗi khi nhìn én có cặp,
Thiếp lại buồn nhớ lúc xa quân.
Thiếp buồn nhớ lúc xa quân,
Xa quân lấy san hô gối đầu.
Để những vùng đất đẹp chàng qua,
Được ai đưa vào trong giấc ngủ.
Việt nữ tính như lụa,
Ngô kỹ tình tựa giấy.
Chàng mang tâm lãng tử,
Thổi mặt nước Đông Tây.
Tròn tháng trăng, thư cha gửi về,
Thư nói rằng chốn Hoài Bắc quân qua.
Chữ quân trăng này vừa thấy,
Liền biết chàng làm khách chốn Giang Nam.
Nước sông chảy vốn là thanh lưu,
Soi bóng chàng nào có bóng thiếp.

Tiền có thể giải quyết vấn đề, bạo lực có thể giải quyết vấn đề, tri thức cũng thế.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời