Tháng hai tháng ba trời đẹp,
Dương liễu dài ngắn đầy cành.
Mỗi nhìn song yến từng cặp,
Lại nhớ đến lúc xa anh.
Lại nhớ đến lúc xa anh,
Gối nằm san hô như cũ.
Những nơi đẹp đẽ anh qua,
Ai người tiến dâng giấc ngủ.
Ngô cơ tình giống tơ vướng.
Việt nữ dịu mềm như bông.
Lãng tử là cõi lòng anh,
Gió thổi nước xuôi tây đông.
Tháng trước thư cha gửi về,
Nói rằng anh chơi Hoài Bắc.
Tháng nầy thấy nét chữ anh,
Biết ở Giang Nam làm khách.
Nước sông tự chảy trong xanh,
Soi anh chứ không soi thiếp.

tửu tận tình do tại