24/07/2024 06:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thanh thanh thuỷ trung bồ kỳ 3
青青水中蒲其三

Tác giả: Hàn Dũ - 韓愈

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 31/05/2007 19:17

 

Nguyên tác

青青水中蒲,
葉短不出水。
婦人不下堂,
行子在萬里。

Phiên âm

Thanh thanh thuỷ trung bồ,
Diệp đoản bất xuất thuỷ.
Phụ nhân bất hạ đường,
Hành tử tại vạn lý.

Dịch nghĩa

Cây cỏ bồ xanh xanh trong nước,
Lá ngắn không ra khỏi nước được.
Đàn bà không được ra khỏi nhà,
Người ra đi giờ xa muôn dặm

Bản dịch của Nguyễn Thị Bích Hải

Trong nước, cỏ bồ xanh,
Mãi trong nước ngâm mình.
Thiếp không ra khỏi cửa,
Chàng muôn dặm viễn hành.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Dũ » Thanh thanh thuỷ trung bồ kỳ 3