25.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn cổ phong
Thời kỳ: Trung Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 06/06/2009 18:35

謁衡岳廟遂宿嶽寺題門樓

五嶽祭秩皆三公,
四方環鎮嵩當中。
火維地荒足妖怪,
天假神柄專其雄。
噴雲泄霧藏半腹,
雖有絕頂誰能窮?
我來正逢秋雨節,
陰氣晦昧無清風。
潛心默禱若有應,
豈非正直能感通?
須臾靜掃眾峰出,
仰見突兀撐青空。
紫蓋連延接天柱,
石廩騰擲堆祝融。
森然魄動下馬拜,
松柏一逕趨靈宮。
紛牆丹柱動光彩,
鬼物圖畫填青紅。
升階傴僂薦脯酒,
欲以菲薄明其衷。
廟內老人識神意,
睢盱偵伺能鞠躬。
手持盃珓導我擲,
云此最吉餘難同。
竄逐蠻荒幸不死,
衣食纔足甘長終。
侯王將相望久絕,
神縱欲福難為功。
夜投佛寺上高閣,
星月掩映雲曈曨。
猿鳴鐘動不知曙,
杲杲寒日生於東。

 

Yết Hành nhạc miếu toại túc nhạc tự đề môn lâu

Ngũ Nhạc tế dật giai tam công,
Tứ phương hoàn trấn Tung đương trung.
Hoả Duy địa hoang túc yêu quái,
Thiên giả thần bính chuyên kỳ hùng.
Phún vân tiết vụ tàng bán phúc,
Tuy hữu tuyệt đỉnh thuỳ năng cùng?
Ngã lai chính phùng thu vũ tiết,
Âm khí hối muội vô thanh phong.
Tiềm tâm mặc đảo nhược hữu ứng,
Khởi phi chính trực năng cảm thông?
Tu du tĩnh tảo chúng phong xuất,
Ngưỡng kiến đột ngột sanh thanh không.
Tử Cái liên duyên tiếp Thiên Trụ,
Thạch Lẫm đằng trịch đồi Chúc Dung.
Sâm nhiên phách động hạ mã bái,
Tùng bách nhất kính xu Linh Cung.
Phân tường đan trụ động quang thái,
Quỷ vật đồ hoạ điền thanh hồng.
Thăng giai ủ lũ tiến bô tửu,
Dục dĩ phi bạc minh kỳ trung.
Miếu nội lão nhân thức thần ý,
Huy hu trinh tứ năng cúc cung.
Thủ trì bôi giảo đạo ngã trịch,
Vân thử tối cát dư nạn đồng.
Thoán trục Man hoang hạnh bất tử,
Y thực tài túc cam trường chung.
Hầu vương tướng tướng vọng cửu tuyệt,
Thần tung dục phúc nan vi công.
Dạ đầu Phật tự thướng cao các,
Tinh nguyệt yểm ánh vân đồng lung.
Viên minh chung động bất tri thự,
Cảo cảo hàn nhật sinh ư đông.

 

Dịch nghĩa

Chư thần ở Ngũ nhạc đều được cúng tế ngang với phẩm trật tam công,
Bốn núi trấn bốn phương núi Tung ở giữa.
Hoả Duy là núi phương nam hoang dã có nhiều yêu quái,
Trời cho thần núi thêm quyền phép để đối trị.
Phun mây nhả sương mù ngang sườn núi,
Tuy có đỉnh cao mà mấy ai lên được.
Ta tới núi đúng vào mùa mưa thu,
Khí núi mờ mịt không một cơn gió mát.
Chú tâm thầm khấn mong có đáp ứng,
Há không có niềm tin mà thần cảm thông sao?
Được một lát gió quét từ từ mây tan núi non hiện ra,
Ngửng nhìn lên thấy cao chót vót chọc tới trời xanh.
Đỉnh Tử Cái liền với đỉnh Thiên Trụ,
Đỉnh Thạch Lẫm như muốn chồm sang đỉnh Chúc Dung.
Núi non trùng điệp thấy mà kinh hồn, xuống ngựa vái lạy,
Theo đường mòn bên thông bách tới Linh Cung.
Tường quét vôi, cột sơn son vẻ rực rỡ,
Các bức vẽ ma quỷ, người vật xanh đỏ.
Bước lên thềm cung kính dâng thịt khô và rượu,
Muốn vật mọn này nói lên lòng thành.
Ông lão trong miếu hiểu ý thần,
Giương mắt dò xét rồi đứng khom lưng.
Tay cầm bôi giảo chỉ bảo ta cách gieo quẻ,
Lão xem bôi giảo rồi bảo quẻ tốt lắm không quẻ nào bằng.
Ta bị giáng chức tới xứ Man hoang vu may mà chưa chết trở về,
Đồ ăn cái mặc chỉ vừa đủ để còn sống sót.
Mộng vương hầu khanh tướng đã hết từ lâu,
Thần có ban phước cũng khó có hiệu nghiệm.
Đêm đến, lên gác cao trong chùa Phật ngủ nhờ,
Trăng sao lấp lánh, ráng sớm vừa lên.
Nghe vượn hú chuông ngân mới biết trời đã sáng,
Mặt trời lạnh lẽo lên cao dần nơi phương đông.


Hàn Dũ viết bài này khoảng năm 820. Khi đó, ông đang trên đường trở về kinh đô sau gần hai năm bị biếm trích đi làm thứ sử ở Triều châu rồi Viên châu.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Tế Ngũ Nhạc, vào bậc tam công
Bốn phương vây, núi Tung ở trong
Lửa dữ đất hoang, lắm yêu quái
Trời lo kẻ trị để xưng hùng
Phun mây, tạo sương, sườn khuất phủ
Trèo lên tít đỉnh, ai đã từng?
Ta đến, mưa thu đang giữa tiết
Âm khí mờ tối, gió vắng không
Lòng thầm khấn đảo, mong linh ứng
Tin lòng ngay thẳng, thần cảm thông
Chốc lát mù quang, bo ngọn hiện
Đột ngột chiếm lĩnh khoảng trời trong
Tử Cái vươn, tiếp liền Thiên Trụ
Thạch Lẫm lừng lững, kề Chúc Dong
Lòng xiêu phách động, xuống ngựa lạy
Tùng bách dẫn lối vào Linh Cung
Tường phấn, cột son màu vẻ ánh
Nét hoạ kỳ quái lấp xanh hồng
Dưới thềm cong lưng dâng rượu thịt
Vật mọn đem tỏ tấc dạ trung

Ông già giữ miếu biết thần ý
Thăm thú được dẫn thật hết lòng
Tay đưa chén khấn bảo ta ném
Rằng được điều lành, phúc phận thông
Đất Man lẩn trốn, may khỏi chết
Ăn mặc xuềnh xoàng, phận đã cam
Làm vương, làm tướng thôi trông ngóng
Thần chảng phù trì đâu nên công
Đêm nương cửa Phật trèo lên gác
Trăng sao khuất lấp mây ló chồng
Vượn kêu, chuông gióng, trời sắp sáng
Hanh hao se lạnh mặt trời hừng[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tế thần Ngũ nhạc, phẩm tam công,
Bốn núi vây quanh giữa ngọn Tung.
Non Hoả Duy hoang yêu quái lắm,
Trời ban thần phép trị kiêu hùng.
Phun mây nhả móc lưng sườn núi,
Đỉnh ngất cao, ai tới tận cùng?
Ta đến núi mưa thu phất phới,
Khí non mờ, lặng gió tiêu phong.
Chú tâm cầu khẩn mong linh ứng,
Dạ chẳng tin, thần khó cảm thông.
Gió quét dần mây, non núi hiện,
Ngẩng nhìn ngọn vút biếc trời không.
Đỉnh Thiên Trụ, Tử Cái liền nối,
Thạch Lẫm chồm qua ngọn Chúc Dung.
Trùng điệp vậy, kinh hồn xuống bái,
Theo đường thông bách tới Linh Cung.
Tường vôi, trụ đỏ son ngời rạng,
Tranh quỷ ma, người vật biếc hồng.
Cung kính lên thềm dâng rượu thịt,
Phẩm hèn mọn chứng tấm lòng trung.
Ông già trong miếu thông thần ý,
Dương mắt dò, yên lặng cúc cung.
Chỉ cách cầm bôi giao khấn quẻ,
Bảo rằng quẻ tốt, thật hanh thông.
Xứ Man đi biếm, may chưa chết,
Cái mặc thức ăn đủ sống còn.
Khanh tướng công hầu đà vỡ mộng,
Thánh thần ban phước khó mà mong.
Đến đêm lên gác cao chùa Phật,
Lấp lánh trăng sao, ráng sớm bồng.
Vượn hú, chuông ngân ngày đã rạng,
Mặt trời lạnh lẽo lộ phương đông.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ngũ Nhạc ngang tam công phẩm trật
Giữa Tung sơn giữ luật bốn phương
Hoả Duy quỷ quái núi hoang
Trời cho thêm phép để hàng phục ma
Phun sương mù ngang qua sườn núi
Đỉnh tuy cao mà mấy ai lên
Tới non vào lúc mưa rền
Mịt mờ khí núi không cơn gió lành
Chú tâm khấn mong thần đáp ứng
Há không tin thần cảm thông sao?
Mây tan ngọn núi đón chào
Ngửng nhìn lên thấy ngút cao lưng trời
Đỉnh Tử Cái liền vai Thiên Trụ
Thạch Lẫm như chồm giữ Chúc Dung
Núi non trùng điệp thấy kinh
Vái rồi xuống ngựa, cung Linh theo vào
Tường quét vôi, cột cao rực rỡ
Bức vẽ ma xanh đỏ vật đồ
Lên thềm dâng rượu thịt khô
Muốn nhờ vật mọn thay cho lòng thành
Ông từ hiểu ý thần trong miếu
Giương mắt dò, đứng kiểu khom lưng
Cầm bôi giao chỉ cách dùng
Xong rồi gieo quẻ, bảo rằng tốt ghê
Bị giáng chức trở về chưa chết
Ăn mặc cho sống sót đủ dùng
Mộng hầu khanh tướng đã ngừng
Dẫu thần ban phước khó lòng nghiệm đâu
Đêm đến lên cao lầu chuà Phật
Ráng sớm lên lấp lánh trăng sao
Chuông ngân mới biết sáng nao
Mặt trời lạnh lẽo lên cao dần dần.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời