遊城南十六首-落花

已分將身著地飛,
那羞踐踏損光暉。
無端又被春風誤,
吹落西家不得歸。

 

Du thành nam thập lục thủ - Lạc hoa

Dĩ phận tương thân trước địa phi,
Na tu tiễn đạp tổn quang huy.
Vô đoan hựu bị xuân phong ngộ,
Xuy lạc tây gia bất đắc quy.

 

Dịch nghĩa

Đã biết thân phận là cánh hoa lìa cành rơi xuống đất,
Thì đâu còn xấu hổ khi bị trà đạp xác xơ.
Khi không còn bị gió đông thổi lầm,
Đưa tuốt qua nhà phía tây, không trở về được.


Tác giả trong cuộc đời làm quan có hai lần bị biếm chức. Ông mượn hoa rơi để ký thác tâm sự mình trong những giai đoạn đó.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Biết thân là cánh hoa rơi
Đâu còn xấu hổ bị đời đạp chân
Khi không còn bị gió xuân
Vô tình thổi lạc sang sân nhà người

tửu tận tình do tại
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng vicar

Đã bay xuống đất,phận chẳng nề
Ngại đâu dẫm xéo đến thảm thê
Bị gió xuân lầm,vô tình cuốn
Thổi vào tây gia chẳng thể về

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đã biết thân hoa rơi mặt đất
Thẹn gì ai đó dẫm lên mình
Gió xuân sao khéo vô tình thổi
Dạt đến phương đoài, lại khó mong

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đã biết thân hoa lìa khỏi cành,
Thẹn gì chà đạp xác xơ nhanh.
Không còn bị gió đông lầm thổi,
Đưa tuốt phương đoài khó trở mình.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Thân phận phơi bay trên mặt đất
Lại e giẫm đạp mất xinh tươi
Chẳng đâu lại gặp gió đông lỡ
Thổi lạc nhà tây chẳng được về.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời