Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/02/2014 20:52

遊太平公主山莊

公主當年欲佔春,
故將臺榭壓城闉。
欲知前面花多少,
直到南山不屬人。

 

Du Thái Bình công chúa sơn trang

Công chúa đương niên dục chiếm xuân,
Cố tương đài tạ áp thành nhân.
Dục tri tiền diện hoa đa thiểu,
Trực đáo Nam sơn bất thuộc nhân.

 

Dịch nghĩa

Công chúa xưa từng muốn che hết ánh sáng xuân,
Nên làm cây trong sơn trang của mình mọc cao hơn tường thành.
Muốn xem hết hoa của sơn trang từ mặt trước,
Phải đi tới chân núi Chung Nam, không chỗ nào là của dân cả.


Thái Bình công chúa là con gái vua Đường Cao Tông, do Võ Tắc Thiên sinh ra. Lợi dụng quyền thế của mẹ khi còn tiếm xưng hoàng đế, y thị chiếm hết đất đai bên ngoài kinh thành Trường An lập sơn trang của riêng mình. Khi mưu toan lật đổ Đường Huyền Tông không thành, y bị giết, sơn trang sau đó chỉ còn là di tích.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Công chúa đương thời muốn tột sang
Kinh thành nằm gọn trong sơn trang
Cơ ngơi muốn biết bao to rộng
Vùng bắc kinh thành xuống núi Nam

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Công chúa muốn che hết sáng xuân,
Sơn trang cây mọc cao hơn thành.
Muốn xem hết hoa vườn từ trước,
Tới Chung Nam này chẳng của dân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Công chúa đương thời muốn chiếm xuân
Nên xây đài gác lấn tường thành
Muốn hay mặt trước hoa nhiều ít
Chẳng thuộc người nào đến núi Nam.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời