青青水中蒲其一

青青水中蒲,
下有一雙魚。
君今上隴去,
我在與誰居?

 

Thanh thanh thuỷ trung bồ kỳ 1

Thanh thanh thuỷ trung bồ,
Hạ hữu nhất song ngư.
Quân kim thượng Lũng khứ,
Ngã tại dữ thuỳ cư?

 

Dịch nghĩa

Cây cỏ bồ xanh xanh trong nước,
Phía dưới có đôi cá tung tăng.
Nay chàng đi đến đất Lũng,
Thiếp ở lại biết sống cùng ai?


Ba bài này là tân nhạc phủ, Hàn Dũ viết lúc 25 tuổi gửi tặng vợ, tỏ niềm thông cảm với nỗi cô quạnh của nàng.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Thị Bích Hải

Trong nước, cỏ bồ xanh,
Có đôi cá lượn quanh.
Chàng đi tận đất Lũng,
Thiếp ở lại một mình.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Trong nước bồ xanh lơ
Bên dưới đôi cá ngụ
Nay chàng đi Lũng thú
Ở lại thiếp bơ vơ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cỏ hương bồ xanh xanh trong nước
Đôi cá kia hạnh phước nương nhờ
Nay chàng đất Lũng dưới cờ
Còn em ở lại bây giờ với ai?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Cỏ bồ xanh xanh trong nước
Có đôi cá lượn tung tăng
Nay chàng tít nơi đất Lũng
Bỏ em ở lại một mình

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cỏ bồ trong nước ánh xanh xanh,
Dưới nước cá tung tăng lượn quanh.
Đất Lũng nay chàng thân đến đó,
Thiếp còn biết sống tựa ai anh?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Cỏ bồ trong nước xanh xanh
Dưới có đôi cá lượn quanh lững lờ
Nay chàng đất Lũng xa mờ
Mình thiếp ở lại bóng cô ai cùng?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời