Niềm vui đâu ra?
Rượu say ca hát.
Người như mây xa,
Ly tâm tan nát.

tửu tận tình do tại