從軍行

吹角動行人,
喧喧行人起。
笳悲馬嘶亂,
爭渡金河水。
日暮沙漠垂,
戰聲煙塵裏。
盡係名王頸,
歸來報天子。

 

Tòng quân hành

Xuy giốc động hành nhân,
Huyên huyên hành nhân khởi.
Già bi mã tê loạn,
Tranh độ Kim Hà thuỷ.
Nhật mộ sa mạc thuỳ,
Chiến thanh yên trần lý.
Tận hệ danh vương cảnh,
Quy lai báo thiên tử.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Thế Ngọc

Tiếng tù giục quân hành,
Rộn rã người lên đường.
Khèn buồn ngựa hí loạn,
Tranh vượt Kim Hà giang.
Chiều vơi miền sa mạc,
Tiếng gươm chốn bụi sương.
Quyết trói cổ vua địch,
Trở về báo quân vương.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Tù và giục bước quân hành
Lao xao tiếng gọi bước nhanh lên đường
Khèn kêu ngựa hí bi thương
Tranh nhau sớm vượt qua sông Kim Hà
Bụi trần gươm giáo rộn khua
Sa trường hoang mạc mịt mờ chiều buông
Quyết lòng trói cổ vua Nhung
Sớm quay ngựa lại báo công thánh hoàng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tiếng ốc thổi người đi kích động
Ồn ào toàn những giọng người đi
Ngựa kêu kèn thổi ai bi
Tranh nhau thuyền xuống vượt qua sông Hoàng
Mặt trời lặn thấp ngang sa mạc
Tiếng giao tranh giáo mác bụi mù
Trói gông vua giặc cầm tù
Đưa về thiên tử công to bẩm trình.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tiếng tù giục giã quân hành,
Kêu người rộn rã gọi nhanh lên đường.
Khèn buồn ngựa hí bi thương,
Kim Hà giang sớm tranh đường vượt qua.
Chiều vơi sa mạc miền xa,
Bụi sương chốn tiếng gươm va lạnh người.
Cổ vua địch quyết trói thôi,
Trở về báo lại đương thời quân vương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời