20/06/2024 14:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tòng quân hành
從軍行

Tác giả: Vương Duy - 王維

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 02/11/2013 12:22

 

Nguyên tác

吹角動行人,
喧喧行人起。
笳悲馬嘶亂,
爭渡金河水。
日暮沙漠垂,
戰聲煙塵裏。
盡係名王頸,
歸來報天子。

Phiên âm

Xuy giốc động hành nhân,
Huyên huyên hành nhân khởi.
Già bi mã tê loạn,
Tranh độ Kim Hà[1] thuỷ.
Nhật mộ sa mạc thuỳ,
Chiến thanh yên trần lý.
Tận hệ danh vương cảnh,
Quy lai báo thiên tử.

Bản dịch của Vũ Thế Ngọc

Tiếng tù giục quân hành,
Rộn rã người lên đường.
Khèn buồn ngựa hí loạn,
Tranh vượt Kim Hà giang.
Chiều vơi miền sa mạc,
Tiếng gươm chốn bụi sương.
Quyết trói cổ vua địch,
Trở về báo quân vương.
[1] Có bản chép là “Hoàng Hà” 黃河.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Duy » Tòng quân hành