Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Trung Đường)
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Bạch Cư Dị (277 bài)
- Lý Hạ (64 bài)
- Lưu Vũ Tích (115 bài)
- Hàn Dũ (57 bài)
- Nguyên Chẩn (44 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 30/12/2006 16:17 bởi Vanachi
Lư Nhữ Bật 盧汝弼 (có nơi chép là Lư Bật 盧弼), tự Tử Hài 子諧, người Phạm Dương, thơ còn 8 bài.