Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 22/02/2009 06:19

和李秀才邊庭四時怨其四

朔風吹雪透刀瘢,
飲馬長城窟更寒。
半夜火來知有敵,
一時齊保賀蘭山。

 

Hoạ Lý tú tài “Biên đình tứ thì oán” kỳ 4

Sóc phong xuy tuyết thấu đao ban,
Ẩm mã trường thành quật cánh hàn.
Bán dạ hoả lai tri hữu địch,
Nhất thì tề bảo Hạ Lan sơn.

 

Dịch nghĩa

Gió bấc thổi tuyết lạnh thấu vết sẹo bị đao chém,
Ngựa uống nước trong hang gần thành dài càng lạnh hơn.
Nửa đêm lửa báo nguy nhận được, biết là sắp có giao chiến,
Tất cả đã sẵn sàng để bảo vệ núi Hạ Lan.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Gió may thổi tuyết vết đau buốt
Ngựa uống trường thành nước vũng hàn
Giữa tối lửa bùng hay có giặc
Cùng nhau gắng sức giữ non Lan


Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Tuyết thấm vết đao, gió bấc tràn,
Trường thành vũng lạnh ngựa tu càn.
Nửa đêm lửa dậy hay thù đến,
Nhất khắc đồng lòng giữ Hạ Lan.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Gió bấc thổi tuyết vào vết xước
Ngựa trong hang uống nước lạnh tanh
Nửa đêm lửa báo giao tranh
Sẵn sàng tất cả để giành Hạ Lan

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gió bấc tuyết tràn lạnh sẹo đao,
Trong hang uống nước ngựa lạnh sao!
Nửa đêm lửa báo nguy giao chiến,
Bảo vệ Hạ Lan tất sẵn nào!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời