Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 22/02/2009 06:13

和李秀才邊庭四時怨其三

八月霜飛柳半黃,
蓬根吹斷雁南翔。
隴頭流水關山月,
泣上龍堆望故鄉。

 

Hoạ Lý tú tài “Biên đình tứ thì oán” kỳ 3

Bát nguyệt sương phi liễu bán hoàng,
Bồng căn xuy đoạn nhạn nam tường.
Lũng đầu lưu thuỷ quan sơn nguyệt,
Khấp thướng Long Đôi vọng cố hương.


Lý tú tài thân thế không rõ.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Tháng tám sương bay liễu nửa vàng
Bồng bay ngang lối nhạn sang nam
Sông trôi đầu Lũng trăng quan ải
Đẫm lệ Long Đôi ngóng cố hương


Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Liễu nửa đã vàng, tháng tám sương,
Rễ bồng thổi đứt nhạn nam phương.
Lũng đầu dòng chảy quan san nguyệt,
Lên khóc Long Môi Ngóng cố hương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tháng tám sương bay vàng nửa liễu
Nhạn bay nam, đứt rễ cỏ bồng
Trăng quan ải, quanh Lũng sông
Long Đôi leo khóc ngóng trông quê nhà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Liễu úa vàng bay tháng tám sương
Nhạn bay thổi đứt bồng nam phương.
Sông trôi đầu Lũng trăng quan ải,
Khóc ngắm Long Đôi vọng cố hương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời