古從軍行

白日登山望烽火,
黃昏飲馬傍交河。
行人刁斗風沙暗,
公主琵琶幽怨多。
野雲萬里無城郭,
雨雪紛紛連大漠。
胡雁哀鳴夜夜飛,
胡兒眼淚雙雙落。
聞道玉門猶被遮,
應將性命逐輕車。
年年戰骨埋荒外,
空見葡萄入漢家。

 

Cổ tòng quân hành

Bạch nhật đăng sơn vọng phong hoả,
Hoàng hôn ẩm mã bạng Giao Hà.
Hành nhân điêu đẩu phong sa ám,
Công chúa tỳ bà u oán đa!
Dã doanh vạn lý vô thành quách,
Vũ tuyết phân phân liên đại mạc.
Hồ nhạn ai minh dạ dạ phi,
Hồ nhi nhãn lệ song song lạc.
Văn đạo Ngọc Môn do bị già,
Ứng tương tính mệnh tống Khinh xa.
Niên niên chiến cốt mai hoang ngoại,
Không kiến bồ đào nhập Hán gia.

 

Dịch nghĩa

Ban ngày lên núi nhìn ngọn lửa báo hiệu,
Hoàng hôn thì cho ngựa uống nước bên thành Giao Hà.
Người đi nghe tiếng mõ khua trong gió cát mịt mờ.
U oán thay tiếng đàn tỳ bà của nàng công chúa!
Doanh trại ở nơi hoang dã nghìn dặm không có thành quách.
Mưa tuyết ùn ùn bao phủ khắp miền sa mạc rộng lớn.
Chim nhạn đất Hồ đêm đêm bay kêu lên bi thảm,
Người đất Hồ đôi mắt lệ chảy hai hàng.
Nghe nói ải Ngọc Môn quan vẫn còn bị vây khốn.
Có lẽ phải bỏ tính mệnh mà đi theo tướng Khinh xa.
Năm này qua năm khác, xương chiến sĩ vẫn chôn vùi ở ngoài nơi hoang dã,
Chỉ thấy những trái nho đem về cho nhà Hán mà thôi.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lang Xet Tu @www.maihoatrang.com

Ngày vắng lên non trông lửa hiệu
Chiều về cho ngựa uống sông Giao
Người đi tiếng mõ khua gió cát
Tỳ bà công chúa não nùng sao!
Đồn trơ muôn dặm không thành quách
Sa mạc tơi bời mưa tuyết bay
Nhạn Hồ sải cánh đêm kêu thảm
Khách Hồ đôi mắt lệ vơi đầy.
Nghe nói Ngọc quan còn bị hãm
Mạng này đành theo gửi Khinh xa
Tháng năm xương lính vùi hoang địa
Chỉ thấy bồ đào tiến Hán gia.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Lên non, lửa hiệu, đứng trông,
Chiều về, ngựa uống nước sông Giao-Hà.
Lệnh vang trong gió cát xa,
Oán sầu, nghe tiếng Tỳ-bà đâu đây.
Giữa đồng, doanh trại mọc đầy,
Bời bời mưa tuyết phủ đầy bãi hoang.
Nhạn Hồ, đêm đến, kêu than,
Trẻ Hồ, đôi mắt hai hàng lệ rơi.
Ngọc-Môn, giặc chặn khắp nơi,
Đem thân phò tướng quyết thời theo xe.
Bãi hoang, xương lính ai che,
Hàng năm, cống Hán, chỉ nghe Bồ-Đào!...

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Lúc ban ngày lên non xem lửa
Chiều sông Giao cho ngựa uống no
Người đi nghe mõ âm u
Tưởng như công chúa tiễn đưa tỳ bà
Không một thành nẻo xa vạn dặm
Sa mạc rơi tuyết đậm liền nhau
Đêm nghe Hồ nhạn kêu sầu
Lính Hồ đôi mắt đỏ au lệ tràn
Nghe đồn Ngọc Môn quan giặc hãm
Tính mệnh ta trao tạm Khinh xa
Chiến binh xương lấp qua loa
Rượu nho chỉ thấy cho nhà Hán thôi!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lên núi ban ngày nhìn lửa hiệu,
Hoàng hôn cho ngựa uống Giao Hà.
Người đi tiếng mõ khua gió cát.
U oán tỳ bà công chúa qua!
Doanh trại dặm ngàn không có luỹ.
Mưa băng phủ khắp cát vàng xa.
Nhạn Hồ đêm hót lên bi thảm,
Người đất Hồ đôi mắt lệ sa.
Nghe nói Ngọc quan còn bị hãm.
Mệnh này đành phó tướng Khinh xa.
Năm năm xương lính vùi hoang dã,
Chỉ thấy nho đào tiến Hán gia.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời