18/10/2021 15:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thanh thanh thuỷ trung bồ kỳ 1
青青水中蒲其一

Tác giả: Hàn Dũ - 韓愈

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 30/05/2007 19:12

 

Nguyên tác

青青水中蒲,
下有一雙魚。
君今上隴去,
我在與誰居?

Phiên âm

Thanh thanh thuỷ trung bồ,
Hạ hữu nhất song ngư.
Quân kim thượng Lũng[1] khứ,
Ngã tại dữ thuỳ cư?

Dịch nghĩa

Cây cỏ bồ xanh xanh trong nước,
Phía dưới có đôi cá tung tăng.
Nay chàng đi đến đất Lũng,
Thiếp ở lại biết sống cùng ai?

Bản dịch của Nguyễn Thị Bích Hải

Trong nước, cỏ bồ xanh,
Có đôi cá lượn quanh.
Chàng đi tận đất Lũng,
Thiếp ở lại một mình.
Ba bài này là tân nhạc phủ, Hàn Dũ viết lúc 25 tuổi gửi tặng vợ, tỏ niềm thông cảm với nỗi cô quạnh của nàng.

[1] Đất Lũng, địa danh, nay thuộc tỉnh Cam Túc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Dũ » Thanh thanh thuỷ trung bồ kỳ 1