Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Trung Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 16/01/2010 18:47

酒中留上襄陽李相公

濁水汙泥清路塵,
還曾同制掌絲綸。
眼穿長訝雙魚斷,
耳熱何辭數爵頻。
銀燭未消窗送曙,
金釵半醉座添春。
知公不久歸鈞軸,
應許閑官寄病身。

 

Tửu trung lưu thượng Tương Dương Lý tướng công

Trọc thuỷ ô nê thanh lộ trần,
Hoàn tằng đồng chế chưởng ty luân.
Nhãn xuyên trường nhạ song ngư đoạn,
Nhĩ nhiệt hà từ sổ tước tần.
Ngân chúc vị tiêu song tống thự,
Kim thoa bán tuý toạ thiêm xuân.
Tri công bất cửu quy quân trục,
Ưng hứa nhàn quan ký bệnh thân.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Văn Nhĩ

Nước đục bùn nhơ hơn bụi đường
Xưa hành chiếu chỉ tôi và ông
Mắt mòn than thở tin thư bặt
Tai nóng đâu từ chén rượu ngon
Say dở thoa vàng xuân thắm tiệc
Chưa tàn đuốc bạc nắng nghiêng soi
Sắp tới biết ông trở lại chức
Cho tôi chức nhỏ gửi thân còm


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nước bùn nhơ sánh sao đường sạch
Nhưng đã cùng phụ trách tấu chương
Ngóng hoài sao lạ thư ngưng
Nóng tai đâu dám từ không uống mời
Đuốc chưa tàn nắng mai hé cửa
Thoa vàng say làm bữa thêm xuân
Biết ông sắp lại nắm quyền
Hẳn cho kẻ bệnh quan nhàn gửi thân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Nước đục bùn nhơ, sạch lối trần
Từng cùng một đạo nắm ti luân
Mắt trông buồn mãi tin thư bặt
Tai nóng bừng thêm rượu uống dần
Đuốc bạc còn chong trời đã sáng
Thoa vàng say dở tiệc thêm xuân
Biết ông mấy chốc về quan các
Mong được chức nhàn gởi tấm thân


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nước bùn bẩn hơn bụi đường
Xưa hành chiếu chỉ tấu chương cùng người.
Mắt mòn tin vắng tăm hơi,
Nóng tai đâu dám chén mời từ nan.
Tiệc xuân say dở thoa vàng,
Nắng nghiêng soi cửa chưa tàn đuốc xuân.
Biết ông lại chức sắp gần,
Cho tôi chức nhỏ gửi thân cổi còm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời