Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/02/2014 18:19

和李司勳過連昌宮

夾道疏槐出老根,
高甍巨桷壓山原。
宮前遺老來相問,
今是開元幾葉孫?

 

Hoạ Lý Tư Huân “Quá Liên Xương cung”

Giáp đạo sơ hoè xuất lão căn,
Cao manh cự giác áp sơn nguyên.
Cung tiền di lão lai tương vấn,
Kim thị Khai Nguyên kỷ diệp tôn?

 

Dịch nghĩa

Hai bên đường, hoè trồng thưa thớt, rễ già nhô khỏi đất,
Mái ngói cao, cột kèo của cung to trấn áp sườn núi.
Trước cửa thấy còn lại vài ông lão, lại hỏi thăm xem:
Nay là con cháu đời bao nhiêu của Đường Huyền Tông?


Lý Tư Huân là bạn đồng liêu của tác giả. Năm 817, cả hai phục vụ dưới trướng chủ soái Bùi Độ đi Hoài Tây đánh dẹp loạn. Loạn yên, trên đường về kinh, qua cung Liên Xương, hai người xướng hoạ. Liên Xương cung là một hành cung đời Đường, nay trong huyện Nghi Dương, tỉnh Hà Nam.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hai bên đường hoè trồng thưa thớt
Mái cung cao chót vót sườn non
Trước cung di lão vài ông
Hỏi nay con cháu Huyền Tông mấy đời?

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đường hoè thưa thớt rễ già nhô,
Mái ngói cột kèo chót vót to.
Trước cửa thấy còn vài lão tới,
Đường Huyền Tông tổ của bao đời?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Hoè lẻ rễ già mọc lối đôi
Mái cao cột lớn nhô bên đồi
Trước cung đến hỏi ông già sót
Nay cháu Khai Nguyên còn mấy người?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời