23.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
51 bài thơ
Tạo ngày 08/03/2007 12:50 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 26/08/2013 15:07 bởi hongha83
Nguyễn Ngọc Bái sinh năm 1943 tại Trấn Yên, Yên Bái.

Tác phẩm:
- Trầm tĩnh cánh rừng (tập thơ, NXB Hội nhà văn, 1990)
- Thấp thoáng bóng mình (tập thơ, 1991)
- Thời áo lính (tập thơ, 1993)
- Thạch thảo miền rừng (tập thơ, 1994)
- Những con đường đất đã qua (tập thơ, 1996)
- Đá mồ côi (tập truyện, 1992)
- Trong trẻo trước mùa thu (tập thơ, NXB Văn học, 2004)

 

Trầm tĩnh cánh rừng (1990)

Trong trẻo trước mùa thu (2004)