盜失盜

盜向人家穿取錢,
盜人又向盜家穿。
嬴輸遷轉無常局,
出入循環若夙緣。
化乏彥方休賜帛,
荇非王素莫投椽。
利途到底渾如是,
奚獨穿牆盜乃然。

 

Đạo thất đạo

Đạo hướng nhân gia xuyên thủ tiền,
Đạo nhân hựu hướng đạo gia xuyên.
Doanh thâu thiên chuyển vô thường cục,
Xuất nhập tuần hoàn nhược túc duyên.
Hoá phạp Ngạn Phương hưu tứ bạch,
Hạnh phi Vương Tố mạc đầu chuyên.
Lợi đồ đáo để hỗn như thị,
Hề độc xuyên tường đạo nãi nhiên.


 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Khuyến

Mày đi khoét lấy của người dây,
Lại có người theo khoét của mày.
Canh bạc biết đâu là lỗ lãi,
Vòng duyên thôi cũng bởi giông may.
Của thua cụ Ngạn đừng cho lụa,
Nét kém thầy Vương chớ ném cây.
Ngẫm lại cuộc đời đâu chẳng thế,
Kiếm ăn không những một phường bay!


Bản dịch của chính tác giả.

Nguồn: Nguyễn Văn Huyền, Nguyễn Khuyến - tác phẩm, NXB TP Hồ Chí Minh, 2002
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mi đi lấy trộm của người nầy,
Lại có người theo lấy lại ngay.
Canh bạc biết đâu là được mất,
Túc duyên cũng thuận lẽ tuần hoàn.
Ông Ngạn của đi đừng cho lụa,
Thầy Vương rui mất chớ ném cây.
Ngẫm lại cuộc đời đâu cũng vậy,
Kiếm ăn đâu phải chỉ phường bay!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời