Hoàn gia tác

Phong trần thập tải nhất hoàn gia
Mấn dĩ thành sương nhãn hựu hoa
Cựu kính tùng trung đa thác ngạn
Phi hồng vân ngoại độc tư ta
Hậu môn đồng hỉ ông quy hỹ
Trương tiết nhân truyền tử thị da
Tỉ ỷ hàn song vô nhất thoại
Canh thâm lộ trọng nguyệt sơ tà

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Phụng

Mười năm gió bụi tới nhà
Mắt mờ tóc bạc lòng già ngổn ngang
Lùm thông ngõ cũ ngỡ ngàng
Cánh hồng đơn chiếc mây giăng bộn bề
Trẻ reo bên cổng ông về
Bạn xưa dừng gậy hề hề mừng ông
Khôn lời ngồi tựa bên song
Canh khuya sương lạnh trăng trong xế dần

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mười năm gió bụi mới về nhà,
Tóc bạc mắt mờ tội mệnh già.
Ngàng ngỡ lùm thông trong ngõ cũ,
Cánh hồng đơn chiếc mây vờn xa.
Trẻ reo bên cổng ông về đó,
Bạn cũ cửa sau mừng đến ta.
Ngồi tựa bên song lời khó thốt,
Canh khuya sương lạnh bóng trăng tà.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời