07/07/2020 11:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoàn gia tác
還家作

Tác giả: Nguyễn Khuyến - 阮勸

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/09/2014 03:09

 

Nguyên tác

風塵十載一還家,
鬢已成霜眼又花。
舊徑叢中多錯愕,
飛鴻雲外獨思嗟。
候門童喜翁歸矣,
仗節人傳子是耶。
徙倚寒窗無一話,
更深露重月初斜。

Phiên âm

Phong trần thập tải nhất hoàn gia,
Mấn dĩ thành sương nhãn hựu hoa.
Cựu kính tùng trung đa thác ngạc,
Phi hồng vân ngoại độc tư ta.
Hậu môn đồng hỉ ông quy hĩ,
Trượng tiết nhân truyền tử thị da.
Tỉ ỷ hàn song vô nhất thoại,
Canh thâm lộ trọng nguyệt sơ tà.

Dịch nghĩa

Mười năm gió bụi nay mới về nhà
Tóc đã như sương, mắt lại loà
Ngõ cũ trong lùm cây, ra chiều bỡ ngỡ
Chim hồng bay trên mây, oán thán một mình
Trẻ nhỏ đợi cửa mừng: ông đã về đó à?
Người chống gậy truyền nhau: cụ đấy ư?
Tựa cửa sổ lạnh lẽo, không nói được gì
Canh khuya, sương nặng, trăng đã hơi xế

Bản dịch của Lê Phụng

Mười năm gió bụi tới nhà
Mắt mờ tóc bạc lòng già ngổn ngang
Lùm thông ngõ cũ ngỡ ngàng
Cánh hồng đơn chiếc mây giăng bộn bề
Trẻ reo bên cổng ông về
Bạn xưa dừng gậy hề hề mừng ông
Khôn lời ngồi tựa bên song
Canh khuya sương lạnh trăng trong xế dần
Nguồn: Trần Văn Nhĩ, Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Khuyến, NXB Văn Nghệ, 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Khuyến » Hoàn gia tác