北歸留柬在京諸同志其二

夜靜風微秋正高,
世途輾轉客心勞。
無才詎可輕投筆,
有欲安能不恥袍。
文字窮時維病骨,
風塵來路見霜毛。
別君想道懷君處,
讀臥江邊聽海濤。

 

Bắc quy lưu giản tại kinh chư đồng chí kỳ 2

Dạ tĩnh phong vi thu chính cao,
Thế đồ triển chuyển khách tâm lao.
Vô tài cự khả khinh đầu bút,
Hữu dục an năng bất sỉ bào.
Văn tự cùng thời duy bệnh cốt,
Phong trần lai lộ kiến sương mao.
Biệt quân tưởng đáo hoài quân xứ,
Độc ngoạ giang biên thính hải đào.

 

Dịch nghĩa

Đêm vắng, gió nhẹ, trời thu cao cao,
Đường đời ngoắt ngoéo, nghĩ mệt cả lòng.
Bất tài, há dám xem nhẹ việc gác bút theo quân,
Còn chút ham muốn, trách sao khỏi thẹn với tấm áo bào.
Chữ nghĩa gặp lúc cùng, lại toàn đau ốm,
Gió bụi trên đường đi, râu tóc trắng như sương.
Chia tay bè bạn, tưởng đến lúc nhớ nhau,
Nằm bên sông một mình, chỉ còn nghe tiếng sóng bê.


Rút từ Hải Vân am thi tập (A.1515).

Nguồn: Trần Văn Nhĩ, Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Khuyến, NXB Văn nghệ, 2005

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Văn Nhĩ

Gió hiu đêm vắng, trời thu cao,
Ngoắt ngoéo đường đời dạ héo rầu.
Bất tài, chẳng dám đeo cung kiếm cung kiếm.
Còn muốn, tránh sao thẹn áo bào?
Hết thời chữ nghĩa nghe thân bệnh,
Dấn bước trần bạc tóc với râu.
Bè bạn chia tay khi tưởng nhớ,
Nằm nghe sông biển sóng gầm gào.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Lạnh lùng tháng chín gió heo may
Ngoắt ngoéo đường đời ngẫm đắng cay
Gát bút bất tài tơ tưởng thế
Áo xiêm còn muốn thẹn thùng thay
Phong trần dấn bước phờ râu tóc
Chữ nghĩa vô thời mãi ốm đau
Ly biệt tưởng khi vời nhớ lại
Bên sông nằm vẳng tiếng ba đào

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời