Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại
2 bài trả lời: 2 bản dịch
Từ khoá: mất mùa (1)

Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/05/2020 20:21

凶年喜雨

生後逢時不上旃,
旱蝗水潦況連年。
忍饑中鐀兒調粥,
索食前庭雞啄蜿。
傭借總為豪富子,
文書徒讀蠹遺編。
田廚雨我公私及,
來稔求斯粟萬千。

 

Hung niên hỉ vũ

Sinh hậu phùng thời bất thướng chiên,
Hạn hoàng thuỷ lạo huống liên niên.
Nhẫn cơ trung quỹ nhi điều chúc,
Sách thực tiền đình kê trác uyên.
Dong tá tổng vi hào phú tử,
Văn thư đồ độc đố di biên.
Điền trù vũ ngã công tư cập,
Lai nẫm cầu tư túc vạn thiên.

 

Dịch nghĩa

Ta sinh ra gặp phải thời có chí lớn mà không vẫy vùng được,
Nào hạn hán, sâu cắn, lụt lội liên miên, hết năm này đến năm khác.
Chịu đói mãi, con đòi múc cháo trong nồi,
Tìm thức ăn, gà mổ giun trước sân.
Kẻ làm thuê làm mướn lại là con nhà hào phú,
Học trò chỉ đọc những sách bị mọt gặm lề.
Trận mưa này làm lợi cho cả ruộng công lẫn ruộng tư,
Mong rằng vụ lúa sau này có thóc muôn nghìn hộc.


Rút từ Quế Sơn thi tập tục biên.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Văn Nhĩ

Gặp thời chí lớn cũng đành an,
Hạn lụt sâu trùng năm lại năm.
Đói mãi con đòi ăn cháo nóng,
Nhịn suông gà bới giữa sân bằng.
Làm thuê làm mướn, con nhà khá,
Chỉ đọc chỉ ngâm sách mọt châm.
Mưa lớn ruộng vườn ai cũng lợi,
Cầu mong thóc lúa được muôn ngàn.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Chí lớn đời ta cũng phí rồi,
Sâu trùng hạn lụt, khổ trời ơi!
Kiếm giun, gà bới nơi đầu ngỏ,
Tìm cháo, con toan vét đáy nồi.
Làm mướn đều là người khá nhỉ!
Ngâm thơ cũng rặt sách xưa thôi.
Mưa này có lợi công tư cả,
Lúa thóc mùa sau hẳn tốt tươi.

15.00
Trả lời