21/05/2024 16:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hung niên hỉ vũ
凶年喜雨

Tác giả: Nguyễn Khuyến - 阮勸

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/05/2020 20:21

 

Nguyên tác

生後逢時不上旃,
旱蝗水潦況連年。
忍饑中鐀兒調粥,
索食前庭雞啄蜿。
傭借總為豪富子,
文書徒讀蠹遺編。
田廚雨我公私及,
來稔求斯粟萬千。

Phiên âm

Sinh hậu phùng thời bất thướng chiên,
Hạn hoàng thuỷ lạo huống liên niên.
Nhẫn cơ trung quỹ nhi điều chúc,
Sách thực tiền đình kê trác uyên (uyển).
Dong tá tổng vi hào phú tử,
Văn thư đồ độc đố di biên.
Điền trù vũ ngã công tư cập,
Lai nẫm cầu tư túc vạn thiên.

Dịch nghĩa

Ta sinh ra gặp phải thời có chí lớn mà không vẫy vùng được,
Nào hạn hán, sâu cắn, lụt lội liên miên, hết năm này đến năm khác.
Chịu đói mãi, con đòi múc cháo trong nồi,
Tìm thức ăn, gà mổ giun trước sân.
Kẻ làm thuê làm mướn lại là con nhà hào phú,
Học trò chỉ đọc những sách bị mọt gặm lề.
Trận mưa này làm lợi cho cả ruộng công lẫn ruộng tư,
Mong rằng vụ lúa sau này có thóc muôn nghìn hộc.

Bản dịch của Trần Văn Nhĩ

Gặp thời chí lớn cũng đành an,
Hạn lụt sâu trùng năm lại năm.
Đói mãi con đòi ăn cháo nóng,
Nhịn suông gà bới giữa sân bằng.
Làm thuê làm mướn, con nhà khá,
Chỉ đọc chỉ ngâm sách mọt châm.
Mưa lớn ruộng vườn ai cũng lợi,
Cầu mong thóc lúa được muôn ngàn.
Rút từ Quế Sơn thi tập tục biên.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Khuyến » Hung niên hỉ vũ