Nhất cận thị, nhị cận giang, thử địa khả phong giai tị ốc;
Sống ở làng, sang ở nước, mừng ông nay lại vểnh râu tôm.


Một chánh tổng bị cách, sau lại được phục sự và nhân tiện làm nhà mới, có người nhà đến xin Nguyễn Khuyến đôi câu đối để mừng. Ông làm cho câu đối này.

Vế đầu bằng chữ Hán: 一近市,二近江,此地可封皆比屋, nghĩa là: thứ nhất gần chợ, thứ nhì gần sông, nơi này thật đáng noi theo làm nhà liền tiếp nhau. “Nhất cận thị, nhị cận giang” lấy từ tục ngữ. “Tị ốc khả phong” lấy từ Kinh thư, nghĩa là nhà nhà liền nhau thật đáng để noi theo, nói về đời Nghiêu, Thuấn phong tục thuần hậu, nhà nào nhà nấy đều đáng khen cả.

Vế sau, “Sống ở làng, sang ở nước” là tục ngữ ý nói người ta sinh trưởng ở chốn làng mạc và vinh hiển ở khắp cả nước. “Vểnh râu tôm” nói râu tủa cứng ra như râu con tôm.

Nguồn: Nguyễn Văn Ngọc, Câu đối, Vĩnh Hưng Long thư quán, 1931