15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/09/2014 21:06

己丑九月連夜風雨獨坐無聊引滿不止又聞同邑一老徂落因感作云

江山風雨近重陽,
貧病歸來酒後狂。
聞道西鄰亡一老,
不知此去是何鄉。
死生尻脊真閒事,
號泣笙簫枉斷腸。
醉矣添杯又添醉,
憑窗仰面看蒼蒼。

 

Kỷ Sửu cửu nguyệt liên dạ phong vũ độc toạ vô liêu dẫn mãn bất chỉ hựu văn đồng ấp nhất lão tồ lạc nhân cảm tác vân

Giang sơn phong vũ cận trùng dương,
Bần bệnh quy lai tửu hậu cuồng.
Văn đạo tây lân vong nhất lão,
Bất tri thử khứ thị hà hương.
Tử sinh khào tích chân nhàn sự,
Hào khấp sinh tiêu uổng đoạn trường.
Tuý hĩ thiêm bôi hựu thiêm tuý,
Bằng song ngưỡng diện khán thương thương.

 

Dịch nghĩa

Núi sông trong cảnh mưa gió gần tiết trùng dương
Nghèo ốm cáo về uống rượu vào đâm ra cuồng
Nghe nói xóm tây có một ông già vừa mất
Chẳng biết chuyến này lão đi đến chốn nào?
Sống làm xương sống, chết làm xương cùng, đó là việc rất thường
Kêu khóc hoặc kèn sáo luống những đau lòng mà thôi
Say rồi uống thêm chén nữa lại say thêm
Tựa cửa ngòi ngửa mặt ngắm sắc trời xanh ngắt


Rút từ Quế Sơn tam nguyên thi tập (A.3160).

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Phụng

Trùng dương mưa gió xạc xào
Hưu quan nghèo bệnh rượu vào thơ ra
Xóm Tây có đám ông già
Chuyến này chẳng biết ông qua quê nào
Xương cùng xương sống lạ đâu
Khóc than kèn sáo thêm đau đớn lòng
Say rồi uống nữa say cuồng
Bầu trời u ám ngoài song ngẩng nhìn

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Mưa gió non sông tuần tháng chín,
Ốm nghèo về lại chén nghêu ngao.
Nghe thôn đoài có ông già mất,
Biết chuyến này qua xứ sở nào?
Sống, thác, hoá, sinh đâu chuyện lạ?
Khóc, than, kèn, sáo luống lòng đau.
Say rồi, uống nữa thêm say nữa,
Ngồi ngắm xanh xanh thẳm một màu.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Non sông mưa gió tháng trùng dương,
Về lại ốm nghèo chén hát cuồng.
Tin đến thôn tây ông lão mất,
Chuyến này biết tới xứ nào nương?
Hoá, sinh, sống, thác đâu còn lạ?
Kèn, sáo, khóc, than, lòng xót thương.
Uống nữa say rồi, say nhiều nữa,
Ngoài song ngồi ngắm thẳm nơi phường.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Non sông mưa gió sắp trùng dương,
Nghèo ốm về hưu chẻn rượu cuồng.
Nghe nói thôn tây ông lão mất,
Chuyến nầy có biết đến tây phương!
Khóc than kèn sáo lòng thêm xót,
Sống chết hoá sinh chuyện cũng thường.
Đã uống say rồi say lại uống,
Bên song ngẩng mặt ngắm trời suông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời