Đông trước hạn nhiều lúa chẳng thu
Hè này gió lạnh tựa như thu
Cháo thừa mồ mả từng ăn chửa?
Rượu cạn đáy vò đã uống chưa?
Nếu nước nạn như nhà nạn vậy
Thì bao “ông lớn” hoá “lợn to”
Đói ăn than thở tầm thường lắm
Có gặp thời cùng mới rõ ta

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.