寄雲池楊大人

許久音書滯一鄉,
北門回首未相忘。
衹今聞得歌兒話,
此老猶如昔倔彊。

 

Ký Vân Trì Dương đại nhân

Hứa cửu âm thư trệ nhất hương,
Bắc môn hồi thủ vị tương vương.
Kỳ kim văn đắc ca nhi thoại,
Thử lão do như tích quật cường.

 

Dịch nghĩa

Thư tín quê nhà chậm tới, đã lâu không nhận được,
Ngoảnh về cửa bắc, lòng vẫn nhớ nhau.
Nay được nghe qua lời người đào hát,
Biết ông vẫn như xưa khoẻ mạnh, kiên cường.


Rút từ Quế Sơn thi tập (A.469).

Dương Vân Trì tức Dương Khuê, bạn thân của tác giả, làm tới chức thượng thư.

Nguồn: Trần Văn Nhĩ, Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Khuyến, NXB Văn Nghệ, 2005

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Văn Nhĩ

Lâu rồi chẳng thấy thư quê hương,
Cửa bắc ngoảnh trông vẫn nhớ mong.
Nay được nghe lời đào hát kể,
Biết ông vẫn khoẻ lại kiên cường.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đã lâu chẳng biết chuyện quê hương,
Cửa bắc quay đầu dạ nhớ thương.
Nay được nghe lời đào hát kể,
Mừng ông sức khoẻ lại kiên cường.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời