漫吟

上溯鴻荒混沌初,
鴻荒之後是誰歟。
隆污世運當何極,
厚薄人情漸不如。
開闢以來天或老,
紘埏之外地應除。
若知古後無窮事,
合補瀛寰不盡書。

 

Mạn ngâm

Thượng tố hồng hoang hỗn độn sơ,
Hồng hoang chi hậu thị thuỳ dư.
Long ô thế vận đương hà cực,
Hậu bạc nhân tình tiệm bất như.
Khai tịch dĩ lai thiên hoặc lão,
Hoành duyên chi ngoại địa ưng trừ.
Nhược tri cổ hậu vô cùng sự,
Hợp bổ doanh hoàn bất tận thư.

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Phụng

Trước hồng hoang hỗn độn xưa
Sau hồng hoang đến bây giờ những ai
Thịnh suy suy thịnh vơi đầy
Lòng người bạc bẽo bấy chầy khác xa
Từ khai tịch trời nay già
Đất ngoài tám cõi hết đà từ lâu
Bằng hay được việc ngàn sau
Gom làm bộ sách hoàn cầu đọc chung

tửu tận tình do tại
12.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ngược dòng hỗn độn hồng hoang xưa.
Sau hồng hoang đến nay ai người?
Thịnh suy suy thịnh nhiều dâu bể,
Hậu thế nhân tình bạc bẽo thay!
Trời trẻ bay già từ lúc mở,
Đất ngoài tám cõi hết từ lâu.
Nếu biết ngàn sau nhiều việc lớn,
Gom làm bộ sách đọc toàn cầu.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời