09/12/2021 12:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mạn ngâm
漫吟

Tác giả: Nguyễn Khuyến - 阮勸

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/09/2014 07:02

 

Nguyên tác

上溯鴻荒混沌初,
鴻荒之後是誰歟。
隆污世運當何極,
厚薄人情漸不如。
開闢以來天或老,
垓埏之外地應除。
若知古後無窮事,
合補瀛寰不盡書。

Phiên âm

Thượng tố hồng hoang hỗn độn sơ,
Hồng hoang chi hậu thị thuỳ dư.
Long ô thế vận đương hà cực,
Hậu bạc nhân tình tiệm bất như.
Khai tịch dĩ lai thiên hoặc lão,
Cai diên chi ngoại địa ưng trừ.
Nhược tri cổ hậu vô cùng sự,
Hợp bổ doanh hoàn bất tận thư.

Dịch nghĩa

Thử tính ngược lên đời hồng hoang hỗn độn thời xưa,
Từ đời hồng hoang về sau là những đời nào?
Lúc thịnh, lúc suy cuộc thế xoay vần biết đâu là cùng,
Khi bạc, khi hậu, lòng người dần dần khác trước.
Kể từ khi mở ra cuộc đời tới nay, có lẽ trời cũng già rồi,
Ngoài những miền cực xa, đất cũng đã hết.
Nếu biết được các việc từ thượng cổ đến mãi mãi về sau,
Thì nên góp thêm làm bộ sách vô cùng tận của hoàn cầu.

Bản dịch của Lê Phụng

Trước hồng hoang hỗn độn xưa
Sau hồng hoang đến bây giờ những ai
Thịnh suy suy thịnh vơi đầy
Lòng người bạc bẽo bấy chầy khác xa
Từ khai tịch trời nay già
Đất ngoài tám cõi hết đà từ lâu
Bằng hay được việc ngàn sau
Gom làm bộ sách hoàn cầu đọc chung
Rút từ Quế Sơn thi tập (A.469).

Nguồn: Trần Văn Nhĩ, Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Khuyến, NXB Văn Nghệ, 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Khuyến » Mạn ngâm