河內文廟有感

十載空躋舊監門,
悠悠心事向誰論。
奎樓未斷宵鐘響,
碧水猶招夜月魂。
拭目沾巾吾道厄,
拂碑看字古人存。
往來時有村墟叟,
巷外扶筇默不言。

 

Hà Nội Văn Miếu hữu cảm

Thập tải không tê cựu Giám môn,
Du du tâm sự hướng thuỳ luân.
Khuê lâu vị đoạn tiêu chung hưởng,
Bích Thuỷ do chiêu dạ nguyệt hồn.
Thức mục triêm cân ngô đạo ách,
Phất bi khán tự cổ nhân tồn.
Vãng lai thời hữu thôn khư tẩu,
Hạng ngoại phú cùng mặc bất ngôn.

 

Dịch nghĩa

Đã mươi năm, nay lại bước tới cửa Giám cũ,
Nỗi lòng dằng dặc biết nói cùng ai.
Lầu Khuê Văn chưa dứt tiếng chuông đêm,
Dòng Bích Thuỷ còn gọi hồn trăng khuya.
Lau nước mắt ướt khăn vì nỗi đạo ta khốn ách,
Phủi bia cũ xem chữ, cảm thấy người xưa vẫn còn.
Thỉnh thoảng có ông lão trong xóm qua lại,
Cứ chống gậy đi trên đường ngõ chẳng nói năng gì.


Rút từ Quế Sơn thi tập (A.469).

Lý Thánh Tông xây Văn Miếu năm 1070, cho đắp tượng Khổng Tử, Chu Công, vẽ tranh 72 vị học trò của Khổng Tử. Nho học được chính thức tôn vinh ở nước ta.

Nguồn: Trần Văn Nhĩ, Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Khuyến, NXB Văn Nghệ, 2005.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Văn Nhĩ

Cửa Giám, mười năm lại đến đây,
Nỗi lòng dằng dặc ngỏ cùng ai.
Khuê Văn lắng tiếng chuông đêm vẳng,
Bích Thủy gọi hồn bóng nguyệt lay.
Lau mắt ướt khăn đạo thánh tắc,
Phủi bia xem chữ người xưa đây.
Cuối thôn ông lão thường qua lại,
Chẳng nói năng chi, chống gậy hoài.

Trung tình vô hạn bằng thuỳ tố,
Minh nguyệt thanh phong dã bất tri.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Ngọc Toại

Mười năm cửa Giám lại đây,
Biết cùng ai để giãi bày tấc son.
Lầu Khuê chuông vẫn kêu giòn,
Bích Câu nước vẫn gọi hồn trăng khuya.
Sụt sùi đạo thánh đã suy,
Phảy bia, người trước chữ ghi chưa nhoà.
Ngõ bên chốc thấy cụ già,
Ra vào chống gậy không qua một lời.


Nguồn: Thơ văn Nguyễn Khuyến, NXB Văn học, 1971
Trung tình vô hạn bằng thuỳ tố,
Minh nguyệt thanh phong dã bất tri.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Cửa Giám mười năm đến chốn này
Nỗi niềm dằng dặc dễ hồ phai
Lầu Khuê chưa dứt chuông đêm vọng
Ngòi Bích còn in bóng nguyệt soi
Đạo thánh đã suy lau nước mắt
Chữ xưa còn đó phủi bia coi
Ngõ bên ông lão hay lui tới
Gậy trúc lân la chẳng nửa lời

25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cửa Giám mười năm tới chốn này,
Nỗi lòng dằng dặc biết cùng ai.
Khuê Văn chưa dứt đêm chuông vọng,
Bích Thuỷ gọi hồn bóng nguyệt bày.
Lau mắt khóc thương suy lối đạo,
Phủi bia xem chữ, cổ nhân đây.
Xóm trong ông lão hay qua lại,
Chống gậy cổng qua chẳng nói gì.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Viếng miếu mười năm vắng đến nay
Nỗi niềm vơi cạn với ai này
Khuê Văn vẳng tiếng hồi chuông vọng
Bích Thuỷ gọi hồn bóng trăng lay
Thấm lệ đầm khăn, nền đạo lở
Phủi bia đọc chữ, cổ nhân đây
Ông già cạnh xóm thường qua lại
Chống gậy nhìn thôi chẳng giải bày.

Đất Văn Lang
Chưa có đánh giá nào
Trả lời