Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/04/2020 19:21

春溪花影

沿溪花爛正春深,
最愛波間影不沉。
淡淡殘紅風亦動,
深深嫩白水難侵。
近臨錯愕牽魚眼,
遠看繽紛亂蝶心。
此景此情描不盡,
聊憑花筆索詩吟。

 

Xuân khê hoa ảnh

Duyên khê hoa lạn chính xuân thâm,
Tối ái ba gian ảnh bất trầm.
Đạm đạm tàn hồng phong diệc động,
Thâm thâm nộn bạch thuỷ nan xâm.
Cận lâm thác ngạc khiên ngư nhãn,
Viễn khán tân phân loạn điệp tâm.
Thử cảnh thử tình miêu bất tận,
Liêu bằng hoa bút sách thi ngâm.

 

Dịch nghĩa

Xuân về đã lâu, hoa bên suối rực rỡ,
Thích nhất là giữa lòng sóng bóng hoa vẫn không chìm.
Sắc hồng nhàn nhạt, gió cũng phải rung động,
Màu trắng nõn nà, nước không thể lấn tới.
Đến gần bóng hoa sen nhau rối rít, cá nhìn phải quyến luyến,
Từ xa trông rườm rà tươi tốt, bướm cũng phải xốn xang.
Cảnh ấy tình này tả sao cho hết,
Tạm nhờ bút hoa tìm thơ ngợi ca.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Văn Nhĩ

Bên suối xuân về rực rỡ hoa,
Bóng hoa giữa sóng vẫn không nhoà.
Say sưa gió cuốn hồng nhàn nhạt,
Quấn quít nước nâng trắng nõn nà.
Quyến luyến cá nhìn hình rối rít,
Xốn xang bướm lượn bóng rườm rà.
Tả sao cho hết cảnh tình ấy,
Nhờ bút hoa tìm thơ ngợi ca.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Suối đón xuân về nở vạn hoa
Lả mình ngắm bóng, sóng không hoà
Gió thò tay vớt hồng rơi rụng
Nước ngửa mặt xem trắng nõn nà
Cá lội vòng vo nhìn dáng nhuỵ
Bướm bay lờ lượn ngắm màu hoa
Cảnh tình khó tả sao cho hết
Mượn bút hoa tìm chữ ngợi ca

Đất Văn Lang
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Xuân về bên suối rực hoa,
Bóng hoa trong nước thật là đẹp sao.
Vẻ hồng cơn gió cũng nao,
Nõn nà sắc trắng sóng xao khó gần.
Bóng hoa cá phải luyến nhìn,
Từ xa bướm cũng bội phần xốn xang.
Cảnh tình vời vợi lan man,
Bút hoa tạm viết mấy hàng ngợi ca..

Chưa có đánh giá nào
Trả lời