Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/05/2020 16:05

春元有感其二

奄奄吾又嘆吾衰,
春去春來不自知。
嘯夜寒蟲如有訴,
侵霜曉雁獨何飛。
閒愁與日俱添線,
時事紆懷若亂絲。
庭院春花依舊笑,
未知春思放教誰。

 

Xuân nguyên hữu cảm kỳ 2

Yêm yêm ngô hựu thán ngô suy,
Xuân khứ xuân lai bất tự tri.
Khiếu dạ hàn trùng như hữu tố,
Xâm sương hiểu nhạn độc hà phi.
Nhàn sầu dữ nhật câu thiêm tuyến,
Thời sự vu hoài nhược loạn ty.
Đình viện xuân hoa y cựu tiếu,
Vị tri xuân tứ phóng giao thuỳ.

 

Dịch nghĩa

Những than thở sống thoi thóp, ta đã suy yếu,
Đến nỗi xuân đi rồi xuân lại, chính mình cũng không hay.
Dế kêu đêm vắng như có điều gì muốn than thở,
Nhạn xông vào làn sương sớm, chẳng biết bay đi đâu.
Mối sầu cùng với ngày tháng cứ dài dần như chắp thêm sợi,
Việc đời vấn vít trong lòng như tơ rối.
Trước sân nhà hoa xuân vẫn cười như năm cũ,
Chẳng biết tứ xuân dành cho ai?


Rút từ Quế Sơn tam nguyên thi tập (A.3160).

Nguồn: Trần Văn Nhĩ, Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Khuyến, NXB Văn nghệ, 2005

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Văn Nhĩ

Than nỗi kiệt suy sống lắt lay,
Xuân đi xuân lại cũng không hay.
Dế ran đêm vắng như lời nghẹn,
Nhạn rẽ sương mai đâu hướng bay?
Sầu với tháng năm trôi chảy mãi,
Tơ vò sự thế vấn vương hoài.
Hoa cười trước ngõ như năm ngoái,
Chẳng biết tứ xuân giành tặng ai?

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Thoi thóp phận mình, sức yếu suy,
Xuân đi xuân đến có đâu hay.
Dế đêm cất giọng chừng than thở,
Nhạn sớm xông sương khó lối bay.
Năm tháng mối sầu dường chắp mãi,
Sự đời tơ rối vấn vương thay.
Hoa sân xuân mới cười như cũ,
Chẳng biết tình xuân gởi tặng ai

15.00
Trả lời