1. Anh giả điếc
 2. Ăn mày
 3. Bài hát ru em
 4. Bạn đến chơi nhà [Gặp bạn ngồi chơi suông; Suông tình]
  4
 5. Bóng đè cô đầu [Câu hát bóng đè bóng]
 6. Bồ tiên thi
 7. Bỡn cô tiểu ngủ ngày
 8. Cá chép vượt đăng [Lý ngư bạt hỗ]
 9. Cảm hứng tuổi già
 10. Cảnh già
 11. Cảnh Tết
 12. Châu chấu đá voi
 13. Chế học trò ngủ gật
 14. Chợ Đồng [Thập nhị nguyệt nhị thập tứ nhật thị]
  1
 15. Chơi chợ trời Hương Tích
 16. Chơi núi Non Nước
 17. Chơi Tây Hồ
 18. Chúc thọ [Chúc bản thôn bát thập thọ]
 19. Chừa rượu
 20. Cò mổ trai
  1
 21. Cua chơi trăng
  1
 22. Cuốc kêu cảm hứng
  1
 23. Duyên nợ
 24. Đám công danh - nhờ phúc ấm
 25. Đề ảnh tố nữ
 26. Đêm đông cảm hoài
 27. Đêm mùa hạ
 28. Đĩ cầu Nôm
 29. Đùa ông đồ Cự Lộc
 30. Đưa người làm mối
 31. Gái goá than lụt [Than lụt; Ngộ lạo thiệp nữ tự thán]
 32. Gái rửa đít bờ sông [Gái đái bờ sông; Hỏi đá; Thơ hòn đá; Thiếu phụ nhân phóng uế tại hà bạn, hỉ vịnh]
 33. Gặp sư ni [Đồng trung ngộ nỉ hỉ tác]
 34. Giễu mình chưa đỗ [Vị đệ tự trào]
 35. Gửi bác Châu Cầu
 36. Gửi ban tu thư
 37. Gửi người con gái xóm Đông bài 1
 38. Gửi người con gái xóm Đông bài 2
 39. Gửi ông đốc học Ngũ Sơn [Ký bản tỉnh đề học Ngũ Sơn; Mừng đốc học Hà Nam; Mừng ông Ngũ Sơn ra làm đốc học; Tặng đốc học Nguyễn công]
 40. Hoài cổ [Trường thành hoài cổ]
 41. Học trò phụ công thầy
 42. Hỏi đá
 43. Hỏi thăm quan tuần mất cướp
 44. Hội Tây
  2
 45. Khai bút
  1
 46. Không chồng trông bông lông [Muốn lấy chồng]
 47. Khuyên người làm lẽ
 48. Khuyên Từ Hải hàng
 49. Khuyên vợ cả
 50. Kiều bán mình chuộc cha [Bán mình chuộc cha; Nạn bán mình]
 51. Kiều chơi tết thanh minh
 52. Lấy Tây
 53. Lên lão
 54. Lụt chèo thuyền đi chơi
  1
 55. Mắc tay Hoạn Thư [Hoạn Thư ghen]
 56. Mậu Thân tự thọ [Cảm hứng; Đại thọ]
  1
 57. Mẹ Mốc
 58. Mua quan tài
 59. Mục hạ vô nhân
 60. Mừng anh vợ
 61. Mừng đốc học Hà Nam [Di Hà Nội đốc học Liên Bạt Nguyễn Nhã Sĩ công]
 62. Mừng ông lão hàng thịt
 63. Mừng ông nghè mới đỗ
 64. Ngán đời
 65. Nguyên đán ngẫu vịnh [Mừng con dựng được nhà; Tặng tử Hoan lạc thành tân gia; Ngẫu thành]
 66. Nhân sinh thích chí
 67. Nhất cận thị - sống ở làng
 68. Nhất vợ, nhì giời
 69. Nước lụt Hà Nam
 70. Nước lụt hỏi thăm bạn [Thăm bạn; Thăm quan Bùi Châu Cầu]
 71. Ông phỗng đá bài 1
  3
 72. Ông phỗng đá bài 2 [Hỏi phỗng đá; Vịnh ông lão đá; Thạch lão nhân ca]
 73. Phú đắc
  3
 74. Phú ông đồ ngông
 75. Tặng bà Hậu Cẩm
 76. Tặng bạn mở ti rượu
 77. Tặng cô đào Lựu
 78. Tặng đốc học Hà Nam
 79. Than già [Thân già]
 80. Than nghèo
 81. Than nợ
 82. Thầy đồ mắc lừa gái
 83. Thiên hạ dại - ông nay khôn
 84. Thơ khuyên học
 85. Thu ẩm [Uống rượu mùa thu; Mùa thu ngồi mát uống rượu; Dạ toạ ngẫu tác]
  2
 86. Thu điếu [Câu cá mùa thu; Mùa thu ngồi mát câu cá; Thu dạ điếu đĩnh]
  6
 87. Thú quê [Điền gia tự thán; Điền gia ngữ; Thuật đồ gian phụ nữ tương thoại điền gia kế; Chốn quê; Làm ruộng]
 88. Thu vịnh [Vịnh mùa thu; Mùa thu ngồi mát ngâm thơ]
  2
 89. Tổng vịnh Kiều
 90. Trọc đầu
 91. Trời nói (I)
 92. Trời nói (II)
 93. Tự thuật [Hí tác; Ngẫu hứng; Vọng tưởng hí tác]
 94. Tự trào [Cảm hứng; Đề ảnh]
  1
 95. Văn tế mẹ làm hộ người cùng xã
 96. Văn tế Ngạc Nhi
  1
 97. Về hay ở [Chim chích choè]
 98. Vịnh núi An Lão
 99. Vịnh nước lụt
 100. Vịnh sư [Vịnh sư chùa Long Hội]
 101. Vịnh tiến sĩ giấy bài 1
 102. Vịnh tiến sĩ giấy bài 2
  3