1. Anh giả điếc
 2. Ăn mày
 3. Bài hát ru em
 4. Bạn đến chơi nhà Gặp bạn ngồi chơi suông • Suông tình
  4
 5. Bóng đè cô đầu Câu hát bóng đè bóng
 6. Bồ tiên thi
 7. Bỡn cô tiểu ngủ ngày
 8. Cá chép vượt đăng Lý ngư bạt hỗ
 9. Cảm hứng tuổi già Tự thuật • Vọng tưởng hý tác
 10. Cảnh già
 11. Cảnh Tết
 12. Châu chấu đá voi
 13. Chế bác đồ mắc lừa gái
 14. Chế học trò ngủ gật
 15. Chống lụt
 16. Chợ Đồng Thập nhị nguyệt nhị thập tứ nhật thị
  1
 17. Chơi chợ trời Hương Tích
 18. Chơi núi Non Nước
 19. Chơi Tây Hồ
 20. Chúc thọ (I) Chúc bản thôn bát thập thọ
 21. Chúc thọ (II)
 22. Chữ nghĩa có gì - Rể con không nhẽ
  2
 23. Chừa rượu
 24. Cò mổ trai
  1
 25. Con vịt
 26. Cối xay
 27. Cua chơi trăng
  1
 28. Cuốc kêu cảm hứng
  1
 29. Dầy làm kép - Cá kể đầu
  2
 30. Duyên nợ
 31. Đám công danh - Nhờ phúc ấm
  2
 32. Đề ảnh tố nữ
 33. Đêm đông cảm hoài
 34. Đêm mùa hạ Than mùa hè
 35. Đĩ cầu Nôm
 36. Đùa ông đồ Cự Lộc
 37. Đưa người làm mối
 38. Gái goá than lụt Than lụt • Ngộ lạo thiệp nữ tự thán
 39. Gái rửa đít bờ sông Gái đái bờ sông • Hỏi đá • Thơ hòn đá • Thiếu phụ nhân phóng uế tại hà bạn, hỉ vịnh
 40. Gặp sư ni Đồng trung ngộ nỉ hỉ tác
 41. Giàu có thiếu chi tiền - Sang không thì cũng bạc
  2
 42. Giễu mình chưa đỗ Vị đệ tự trào
 43. Gửi bác Châu Cầu Gửi cho ông Châu Cầu
 44. Gửi ban tu thư
 45. Gửi người con gái xóm Đông bài 1
 46. Gửi người con gái xóm Đông bài 2
 47. Gửi ông đốc học Ngũ Sơn Ký bản tỉnh đề học Ngũ Sơn • Mừng đốc học Hà Nam • Mừng ông Ngũ Sơn ra làm đốc học • Tặng đốc học Nguyễn công
 48. Hoả lò đun nước
 49. Hoài cổ Trường thành hoài cổ
 50. Học trò phụ công thầy
 51. Hỏi đá
 52. Hỏi thăm quan tuần mất cướp
 53. Hồ Tây
 54. Hội Tây
  2
 55. Khai bút
  1
 56. Không chồng trông bông lông Muốn lấy chồng
 57. Khuyên người làm lẽ
 58. Khuyên Từ Hải hàng
 59. Khuyên vợ cả
 60. Kiếm một cơi giàu - Xin đôi câu đối
  2
 61. Kiều bán mình chuộc cha Bán mình chuộc cha • Nạn bán mình
 62. Kiều chơi tết thanh minh
 63. Lấy Tây
 64. Lên lão Năm mươi thọ
 65. Lụt chèo thuyền đi chơi
  1
 66. Mắc tay Hoạn Thư Hoạn Thư ghen
 67. Mậu Thân tự thọ Cảm hứng • Đại thọ
  1
 68. Mẹ Mốc
 69. Mua quan tài
 70. Mục hạ vô nhân
 71. Mừng anh vợ
 72. Mừng con dựng được nhà (I) Nguyên đán ngẫu vịnh • Tặng tử Hoan lạc thành tân gia • Ngẫu thành
 73. Mừng con dựng được nhà (II) Mừng con là ông phó bảng Hoan dựng nhà • Dựng nhà tê đường
 74. Mừng đốc học Hà Nam Di Hà Nội đốc học Liên Bạt Nguyễn Nhã Sĩ công
 75. Mừng ông lão hàng thịt thượng thọ
 76. Mừng ông nghè mới đỗ Mừng quan nghè Nguyễn Sĩ Giác
 77. Mười mấy khoa còn gì - Năm mươi tuổi mới đỗ
  2
 78. Ngán đời
 79. Nghìn năm bia đá - Trăm tuổi răng long
  2
 80. Người nước Nam - Nhà hướng bắc
  2
 81. Nhà chỉn rất nghèo thay - Bà đi đâu vội mấy
  2
 82. Nhà cửa để lầm than - Công việc đành bỏ bễ
  2
 83. Nhân sinh thích chí
 84. Nhất cận thị - Sống ở làng
  2
 85. Nhất vợ, nhì giời
 86. Nước lụt Hà Nam
 87. Nước lụt hỏi thăm bạn Thăm bạn • Thăm quan Bùi Châu Cầu
 88. Ông phỗng đá bài 1 Ông tượng sành đứng trên núi non bộ
  4
 89. Ông phỗng đá bài 2 Hỏi phỗng đá • Vịnh ông lão đá • Thạch lão nhân ca
 90. Phú đắc
  3
 91. Phú ông đồ ngông
 92. Phụ tình nổi tiếng lầu xanh
 93. Quan chả quan - Già chẳng già
  2
 94. Suốt năm mười hai tháng - Một tháng ba mươi ngày
  2
 95. Tặng bà Hậu Cẩm
 96. Tặng bạn mở ti rượu
 97. Tặng cô đào Lựu
 98. Tặng đốc học Hà Nam Tặng Hà Nam tổng đốc Trần
 99. Tập Kiều kiên chí
 100. Tây hồ
 101. Than già Thân già
 102. Than nghèo
 103. Than nợ
 104. Thầy đồ mắc lừa gái
 105. Thiên hạ dại - Ông nay khôn
  2
 106. Thơ khuyên học
 107. Thu ẩm Uống rượu mùa thu • Mùa thu ngồi mát uống rượu • Dạ toạ ngẫu tác
  2
 108. Thu điếu Câu cá mùa thu • Mùa thu ngồi mát câu cá • Thu dạ điếu đĩnh
  6
 109. Thú quê Điền gia tự thán • Điền gia ngữ • Thuật đồ gian phụ nữ tương thoại điền gia kế • Chốn quê • Làm ruộng
 110. Thu vịnh Vịnh mùa thu • Mùa thu ngồi mát ngâm thơ
  2
 111. Tiễn quan án Hà Nam
 112. Tính ông hay - Nhà ông có
  2
 113. Tổng vịnh Kiều
 114. Trọc đầu
 115. Trời nói (I)
 116. Trời nói (II)
 117. Tự thuật Hí tác • Ngẫu hứng • Vọng tưởng hí tác
 118. Tự trào Cảm hứng • Đề ảnh
  1
 119. Văn tế mẹ làm hộ người cùng xã
 120. Văn tế Ngạc Nhi
  1
 121. Về hay ở Chim chích choè
 122. Vịnh núi An Lão
 123. Vịnh nước lụt
 124. Vịnh sư Vịnh sư chùa Long Hội
 125. Vịnh tiến sĩ giấy bài 1 Vịnh ông tiến sĩ giấy
 126. Vịnh tiến sĩ giấy bài 2 Ông nghè tháng tám
  3
 127. Vừa mới họp việc làng - Thế mà chết đầu nước
  2