1. Anh giả điếc
 2. Ăn mày
 3. Bài hát ru em
 4. Bạn đến chơi nhà Gặp bạn ngồi chơi suông • Suông tình
  4
 5. Bóng đè cô đầu Câu hát bóng đè bóng
 6. Bồ tiên thi
 7. Bỡn cô tiểu ngủ ngày
 8. Cá chép vượt đăng Lý ngư bạt hỗ
 9. Cảm hứng tuổi già Tự thuật • Vọng tưởng hý tác
 10. Cảnh già
 11. Cảnh Tết
 12. Châu chấu đá voi
 13. Chế học trò ngủ gật
 14. Chợ Đồng Thập nhị nguyệt nhị thập tứ nhật thị
  1
 15. Chơi chợ trời Hương Tích
 16. Chơi núi Non Nước
 17. Chơi Tây Hồ
 18. Chúc thọ Chúc bản thôn bát thập thọ
 19. Chừa rượu
 20. Cò mổ trai
  1
 21. Cua chơi trăng
  1
 22. Cuốc kêu cảm hứng
  1
 23. Duyên nợ
 24. Đám công danh - Nhờ phúc ấm
 25. Đề ảnh tố nữ
 26. Đêm đông cảm hoài
 27. Đêm mùa hạ Than mùa hè
 28. Đĩ cầu Nôm
 29. Đùa ông đồ Cự Lộc
 30. Đưa người làm mối
 31. Gái goá than lụt Than lụt • Ngộ lạo thiệp nữ tự thán
 32. Gái rửa đít bờ sông Gái đái bờ sông • Hỏi đá • Thơ hòn đá • Thiếu phụ nhân phóng uế tại hà bạn, hỉ vịnh
 33. Gặp sư ni Đồng trung ngộ nỉ hỉ tác
 34. Giễu mình chưa đỗ Vị đệ tự trào
 35. Gửi bác Châu Cầu Gửi cho ông Châu Cầu
 36. Gửi ban tu thư
 37. Gửi người con gái xóm Đông bài 1
 38. Gửi người con gái xóm Đông bài 2
 39. Gửi ông đốc học Ngũ Sơn Ký bản tỉnh đề học Ngũ Sơn • Mừng đốc học Hà Nam • Mừng ông Ngũ Sơn ra làm đốc học • Tặng đốc học Nguyễn công
 40. Hoài cổ Trường thành hoài cổ
 41. Học trò phụ công thầy
 42. Hỏi đá
 43. Hỏi thăm quan tuần mất cướp
 44. Hội Tây
  2
 45. Khai bút
  1
 46. Không chồng trông bông lông Muốn lấy chồng
 47. Khuyên người làm lẽ
 48. Khuyên Từ Hải hàng
 49. Khuyên vợ cả
 50. Kiếm một cơi giàu - Xin đôi câu đối
 51. Kiều bán mình chuộc cha Bán mình chuộc cha • Nạn bán mình
 52. Kiều chơi tết thanh minh
 53. Lấy Tây
 54. Lên lão Năm mươi thọ
 55. Lụt chèo thuyền đi chơi
  1
 56. Mắc tay Hoạn Thư Hoạn Thư ghen
 57. Mậu Thân tự thọ Cảm hứng • Đại thọ
  1
 58. Mẹ Mốc
 59. Mua quan tài
 60. Mục hạ vô nhân
 61. Mừng anh vợ
 62. Mừng đốc học Hà Nam Di Hà Nội đốc học Liên Bạt Nguyễn Nhã Sĩ công
 63. Mừng ông lão hàng thịt
 64. Mừng ông nghè mới đỗ
 65. Ngán đời
 66. Nghìn năm bia đá - Trăm tuổi răng long
 67. Nguyên đán ngẫu vịnh Mừng con dựng được nhà • Tặng tử Hoan lạc thành tân gia • Ngẫu thành
 68. Nhà chỉn rất nghèo thay - Bà đi đâu vội mấy
 69. Nhân sinh thích chí
 70. Nhất cận thị - Sống ở làng
 71. Nhất vợ, nhì giời
 72. Nước lụt Hà Nam
 73. Nước lụt hỏi thăm bạn Thăm bạn • Thăm quan Bùi Châu Cầu
 74. Ông phỗng đá bài 1 Ông tượng sành đứng trên núi non bộ
  3
 75. Ông phỗng đá bài 2 Hỏi phỗng đá • Vịnh ông lão đá • Thạch lão nhân ca
 76. Phú đắc
  3
 77. Phú ông đồ ngông
 78. Tặng bà Hậu Cẩm
 79. Tặng bạn mở ti rượu
 80. Tặng cô đào Lựu
 81. Tặng đốc học Hà Nam
 82. Than già Thân già
 83. Than nghèo
 84. Than nợ
 85. Thầy đồ mắc lừa gái
 86. Thiên hạ dại - Ông nay khôn
 87. Thơ khuyên học
 88. Thu ẩm Uống rượu mùa thu • Mùa thu ngồi mát uống rượu • Dạ toạ ngẫu tác
  2
 89. Thu điếu Câu cá mùa thu • Mùa thu ngồi mát câu cá • Thu dạ điếu đĩnh
  6
 90. Thú quê Điền gia tự thán • Điền gia ngữ • Thuật đồ gian phụ nữ tương thoại điền gia kế • Chốn quê • Làm ruộng
 91. Thu vịnh Vịnh mùa thu • Mùa thu ngồi mát ngâm thơ
  2
 92. Tổng vịnh Kiều
 93. Trọc đầu
 94. Trời nói (I)
 95. Trời nói (II)
 96. Tự thuật Hí tác • Ngẫu hứng • Vọng tưởng hí tác
 97. Tự trào Cảm hứng • Đề ảnh
  1
 98. Văn tế mẹ làm hộ người cùng xã
 99. Văn tế Ngạc Nhi
  1
 100. Về hay ở Chim chích choè
 101. Vịnh núi An Lão
 102. Vịnh nước lụt
 103. Vịnh sư Vịnh sư chùa Long Hội
 104. Vịnh tiến sĩ giấy bài 1 Vịnh ông tiến sĩ giấy
 105. Vịnh tiến sĩ giấy bài 2 Ông nghè tháng tám
  3