Kìa hội thăng bình tiếng pháo reo:
Bao nhiêu cờ kéo với đèn treo.
Bà quan tênh nghếch xem bơi trải,
Thằng bé lom khom nghé hát chèo.
Cậy sức cây đu nhiều chị nhún,
Tham tiền cột mỡ lắm anh leo.
Khen ai khéo vẽ trò vui thế,
Vui thế bao nhiêu nhục bấy nhiêu!


Nguồn: Thơ văn Nguyễn Khuyến, NXB Văn học, 1971 (tái bản 1979)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

các anh chị có bài phân tích hội tây không cho em tham khao voi

các anh chị có bài phân tích hội tây không cho em tham khao voi

53.40
Trả lời
Ảnh đại diện

Comment.

Đây là bài thơ Hội Tây.
Tư bản tổ chức cho dân cày.
Anh em ăn mừng cùng chính quốc.
Bao giờ mới được hết nhục đây?

144.36
Trả lời