23.00
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại
1 người thích
Từ khoá: tuổi già (60)

Đăng bởi Vanachi vào 04/11/2013 05:53, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 12/07/2017 06:57

Nhớ từ năm trước hãy thơ ngây,
Phút chốc mà già đã đến ngay.
Mái tóc chòm đen, chòm lốm đốm,
Hàm răng chiếc rụng, chiếc lung lay.
Nhập nhèm bốn mắt tranh mờ tỏ,
Khấp khểnh ba chân dở tỉnh say.
Ông ngẫm mình ông thêm ngán nỗi:
Đi đâu, giở những cối cùng chày.


Rút từ Quế Sơn Tam nguyên thi tập (A.3160), Nam âm thảo (VHv.2381).

Nguồn:
1. Việt Nam thi văn hợp tuyển, Dương Quảng Hàm, Bộ Quốc gia Giáo dục xuất bản, Hà Nội, 1951
2. Nam thi hợp tuyển, Nguyễn Văn Ngọc, NXB Bốn Phương, Hà Nội, 1951
3. Thơ văn Nguyễn Khuyến, NXB Văn học, 1971 (tái bản 1979)
4. Nguyễn Khuyến – Tác phẩm, Nguyễn Văn Huyền chủ biên, NXB Khoa học xã hội, 1984
5. Thi hào Nguyễn Khuyến: đời và thơ, Nguyễn Huệ Chi chủ biên, NXB Giáo dục, 1994