13/05/2021 13:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cảnh già

Tác giả: Nguyễn Khuyến - 阮勸

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 04/11/2013 05:53

 

Nhớ từ năm trước[1] hãy thơ[2] ngây,
Phút chốc mà già[3] đã đến[4] ngay.
Mái tóc chòm đen[5], chòm[6] lốm đốm,
Hàm răng chiếc rụng, chiếc lung lay.
Nhập nhèm[7] bốn mắt tranh mờ tỏ,
Khấp khểnh ba chân dở[8] tỉnh say.
Ông ngẫm mình ông[9] thêm ngán nỗi[10]:
Đi đâu, giở những cối cùng chày.
Rút từ Quế Sơn Tam nguyên thi tập (A.3160), Nam âm thảo (VHv.2381).

Nguồn:
1. Việt Nam thi văn hợp tuyển, Dương Quảng Hàm, Bộ Quốc gia Giáo dục xuất bản, Hà Nội, 1951
2. Nam thi hợp tuyển, Nguyễn Văn Ngọc, NXB Bốn Phương, Hà Nội, 1951
3. Thơ văn Nguyễn Khuyến, NXB Văn học, 1971 (tái bản 1979)
4. Nguyễn Khuyến – Tác phẩm, Nguyễn Văn Huyền chủ biên, NXB Khoa học xã hội, 1984
5. Thi hào Nguyễn Khuyến: đời và thơ, Nguyễn Huệ Chi chủ biên, NXB Giáo dục, 1994
[1] Có bản chép “Vừa thuở ngày nào”.
[2] Có bản chép “dại”.
[3] Có bản chép “Cái già sòng sọc”.
[4] Có bản chép “theo”.
[5] Có bản chép “chùm đen”, “phần sâu”, “chòm râm” hoặc “chòm xanh”.
[6] Có bản chép “chùm” hoặc “phần”.
[7] Có bản chép “lèm nhèm” hoặc “lập lờ”.
[8] Có bản chép “bước”.
[9] Có bản chép “Còn một nỗi này”.
[10] Có bản chép “chán ngắt” hoặc “nỗi chán”.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Khuyến » Cảnh già