23.50
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
6 bài thơ

Thơ đọc nhiều nhất

Thơ mới nhất

Tác giả cùng thời kỳ

- Xuân Diệu (332 bài)
- Tố Hữu (246 bài)
- Hàn Mặc Tử (206 bài)
- Trần Đăng Khoa (151 bài)
- Nguyễn Bính (230 bài)
Tạo ngày 21/11/2015 17:40 bởi tôn tiền tử
Nguyên Phương là một nhà thơ gốc Huế, định cư tại San Jose, Mỹ. Ông có nhiều bài thơ viết về Huế, và nhiều bài trong số đó đã được phổ nhạc.

Tác phẩm:
- Từ trong tiếng gọi (thơ, Cội Nguồn xuất bản, Hoa Kỳ, 1997): 110 trang, gồm những lời tình tự nhớ thương gắn liền với Huế