Theo tôi câu số 7 chắc là "....Đành gác mỏ" chứ không phải là " Đàng "