15.00
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại
2 người thích
Từ khoá: An Lão (6)

Đăng bởi Vanachi vào 06/04/2006 08:54, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 10/07/2017 14:07

Mặt nước mênh mông nổi một hòn,
Núi già nhưng tiếng vẫn còn non,
Mảnh cây thưa thớt đầu như trọc,
Ghềnh đá long lay ngấn chửa mòn.
Một về đâu xa thẳm thẳm,
Nghìn nhà trông xuống bé con con.
Dẫu già đã hẳn hơn ta chửa?
Chống gậy lên cao bước chửa chồn!


Rút từ Quốc văn tùng ký (AB.383), Nam âm thảo (VHv.2381).

Nguồn:
1. Thơ văn Nguyễn Khuyến, NXB Văn học, 1971 (tái bản 1979)
2. Thi hào Nguyễn Khuyến: đời và thơ, Nguyễn Huệ Chi chủ biên, NXB Giáo dục, 1994