七夕烏

瞻烏止誰屋,
胡為頭頂禿。
相傳架銀橋,
年年甚勞碌。
他處豈無禽,
何爾偏受毒。
乃知秋風嚴,
天上令亦酷。

 

Thất tịch ô

Chiêm ô chỉ thuỳ ốc,
Hồ vi đầu đính thốc.
Tương truyền giá ngân kiều,
Niên niên thậm lao lục.
Tha xứ khởi vô cầm,
Hà nhĩ thiên thụ độc.
Nãi tri thu phong nghiêm,
Thiên thượng lệnh diệc khốc.

 

Dịch nghĩa

Con quạ kia đậu ở nhà ai
Tại sao mà đầu lại trọc lốc như thế?
Truỳen rằng nó bắc cầu sông Ngân Hà
Hàng năm rất khó nhọc
Nơi khác há không có chim
Tại sao riêng mày phải chịu sự thiệt thòi đó?
Mới biết rắng khi gió thu rất gay gắt
Lệnh trên trời cũng hà khắc lắm!


Rút từ Quế Sơn thi tập (A.469).

Đêm mồng 7 tháng 7 âm lịch, tục truyền trời gả Chức Nữ (gái dệt, tên một ngôi sao) ở phía đông sông Ngân Hà cho chàng Khiên Ngưu (chăn trâu, cũng tên một ngôi sao) ở phía tây sông Ngân Hà. Sau khi lấy nhau Chức Nữ trễ nải công việc canh cửi, trời phạt lại bắt Chức Nữ về đông Ngân Hà, chỉ cho mỗi năm gặp Ngưu Lang một lần vào đêm ngày mồng 7 tháng 7 âm lịch (tức là đêm thất tịch). Hàng năm trời bắt chim ô thước bắc cầu qua sông, để cho hai người gặp nhau.

Nguồn: Trần Văn Nhĩ, Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Khuyến, NXB Văn Nghệ, 2005

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Đình Tuân

Quạ kia đậu nóc nhà ai
Vì sao trọc lốc sọ mày trơ ra
Đội cầu qua sông Ngân Hà
Hàng năm vất vả nên ra thế này
Xứ nào chẳng có chim vay
Riêng loài bay thiệt thế này, bất công!
Người ta sum họp vợ chồng
Mà trời bắt quạ trơ lông trụi đầu?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Quạ kia đậu nhà ai,
Đỉnh đầu sao trọc thế.
Nghe nói bắt cầu Ngân,
Năm năm cam khốn khó.
Ở đâu chẳng có chim,
Riêng mầy , sao chịu khổ.
Gió thu lạnh căm căm,
Lệnh trời hà khắc tệ!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời