和尚書叔荃氏惜別詞

一落天孫織女梭,
銀橋幾度費經過。
別離豈識人間事,
南北風塵恨轉多。

 

Hoạ thượng thư Thúc Thuyên thị tích biệt từ

Nhất lạc thiên tôn Chức Nữ thoa,
Ngân kiều kỷ độ phí kinh qua.
Biệt ly khởi thức nhân gian sự,
Nam bắc phong trần hận chuyển đa.

 

Dịch nghĩa

Nàng Chức Nữ cháu trời mới đánh rơi thoi dệt
Mấy phen qua cầu sông Ngân nhưng vẫn lỡ bước
Chia cách há chỉ chuyện riêng của người đời
Ngược xuôi nam bắc, hận nhiều hơn


Nguyên chú: “Hưu trí thời kỳ” 休致辰期 (Thơ làm trong thời kỳ hưu trí).

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Hỡi nàng Chức Nữ đánh rơi thoi
Mấy lượt cầu Ngân lỡ nhịp rồi
Há chỉ trần gian sầu cách biệt
Phong trần xuôi ngược hận không nguôi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cháu trời Chức Nữ đánh thoi rơi,
Mấy lượt cầu Ngân lỡ bước đời.
Trần thế đâu riêng người cách biệt,
Ngược xuôi nam bắc, hận nhiều nơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời